Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Snart så…

April 6, 2015 - Author: boki

…lider föräldraledigheten mot sitt slut. Vissa föräldrar tycker att det är sorgligt. Undertecknad tycker att det ska bli skönt att sätta sin hjärna i arbete. Den har jobbat hela tiden, men nu vill den ha större utmaningar helt enkelt.

Tur att #sfichatt finns! Varje måndagskväll har jag blivit påfylld, skrattat, förvånats och fått nya tankar att fundera över under veckan. Idag är det annandagpåsk och #sfichatt’s admins (dvs jag @BokiLitteratNu och @MalinJonason) har tagit påskledigt dock funderar jag över #sfichatt ändå. Mycket intressanta ämnen har tagits upp, läromedel, individuella studieplaner, modersmål, flippad sfi, status, kompetensutveckling mm. Dock återstår många fler.

Det senaste ämnet (30/3) var kompetensutvecklling för sfilärare. Hittills har vi inte fått svar på frågorna som ställdes då:

Karin Sandwall (@KSandwall) “Har man generellt olika stora möjligheter t kompetensutveckling som anställd i egenregi (kommunalt) resp. hos privat anordnare?” och Linn Olauson (@LinnOlauson) Hur ser det ut med resurser till SFI-undervisning i era resp. kommuner?”

Det ser olika är det svaret som florerat mest. Men hur är det olika? Någon bekostar sin kompetensutveckling själv, någon annan får inte för ‘skolan har dåligt med pengar’, någon blir aldrig ‘utvald’ till kompetensutvecklingskurser och konferenser för det är alltid samma lärare som skickas…Vissa skickas på samma kurs om och om igen för utbudet är skralt.

Några upplever att inom de privata är det kompetensutveckling stup i kvarten och inom det kommunala väldigt sällan och otillräckligt. Rektorer – läser ni detta? Varför är det så?

Vad har vi för ansvar själva? Vi = sfilärare.

 • Fogar vi oss i det utbudet som finns?
 • Önskar vi oss någon särskild kompetensutvecking?
 • Ställer vi krav på oss själva att vara bättre?
 • Tittar vi uppmanande på våra rektorer och chefer och säger att vi vill ha mer?
 • Håller vi koll på forskningen och läser ivrigt en färsk artikel inom vårt område?
 • Vad preseteras på APT?
 • Kring vad organiserar vi våra arbetslagsträffar?
 • Om vi har varit på en konferens – hur tar vi tillvara på och delar med oss av den kunskapen till våra kollegor?
 • Är vi kritiska?
 • Gluttar vi då och då på www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning och www.skolverket.se för att se om det har kommit något nytt?

När vi har pratat om detta på #sfichatt så är det alltid någon som säger: Men har vi tid med detta? Då börjar hjulet att snurra igen. Vad har vi för ansvar själva?

/Boki –  sfilärare som tränar på sitt ansvar (som så många fler!)
Tips: tweeta dina svar på frågorna kring kompetensutveckling och tagga #sfichatt eller skriv dem på vår Facebooksida med samma namn #sfichatt
Tips2: Fler admins behövs till #sfichatt

No Comments - Categories: empowerment, kompetensutveckling, sfi, twitter

Sfi och arbetsmarknaden i symbios

January 13, 2015 - Author: boki

Efter spännande #sfichatt 12/1 behövs en ingående förklaring hur sfi och arbetsmarknaden kan leva i symbios.

Under tre års tid fick vi i projektform utveckla och skapa en språkutbildning som ska föra från början nyanlända men nuförtiden samtliga på studieväg 1 närmare arbetsmarknaden.  Projektet är implementerat och lever vidare på Sfi Västerort och heter RÄTT STEG. Utbildningen byggde på en komplex modell där många aktörer flätades rutinmässigt in, bl.a. Enheten för språkstödjande insatser, Röda korset och Internationella Bekantskaper. Utbildningen tar mellan 9-15 månader och förbereder eleven inför en anställning eller vidare studier. I utbildningen ingår en språkpraktik. Praktiken varar 3-5 månader.

Vi var ett team av pedagoger som arbetade med Rätt Steg. Således berikade vi och stöttade varandra och det var lättare att upptäcka kompetenserna hos den enskilda individen. I arbetsgruppen ingick två fantastiska modersmålsstödjare.

Samtliga elever gick heltid – från kl.  08.00 till kl. 16.00. Det var en perfekt kombination. Elever fick språkundervisning både på förmiddagen och eftermiddagen. Ena undervisningen fylldes med innehåll hämtat ur arbetsmarknaden  och den andra följde en mer traditionell bana med alfabetisering. Som en elev uttryckte sig:

“Sfi och Rätt Steg är som höger och vänster hand. Man behöver båda för att klara sig.”

Så, var börjar man när man ska som sfi-lärare undervisa om arbetsmarknadskunskap.

Börja med eleverna! Fråga vad de vet, behöver, kan och vill.

Det finns en kraft, motivation och nyfikenhet i varje elev. Ingen är tabula rasa. De flesta har en kunskap, en aning eller känner på sig … Någon har hört något från en vän, någon vet en del, någon annan fyller i med nästa pusselbit för den och dens kusin jobbar där och där…

Avfärda inga förslag! Lyssna vaket och intresserat. Hittills har det aldrig hänt att en grupp som börjat på Rätt Steg unisont uttalat sig att de inte vet något, inte behöver veta, inte kan något och inte vill. Alla VILL utifrån sina egna förutsättnigar.

Detta elevaktiva arbetssätt ställer höga krav på pedagogen och eleven själv. Om eleven har föreslagit undervisningsinnehåll så är eleven motiverad att lära sig.

De andra tankarna som är nödvändiga för att sfi och arbetsmarknad ska fungera är följande:

 • Arbeta systematiskt med att öka tangeringspunkter med samhället.

Det kan handla om studiebesök, föreläsare, åka lokaltrafik. Bjud in företagare, åk till stora firmor, hälsa på i kiosken.. Gör vad som är nödvändigt för att öka medventenheten hos eleven om potentiella arbetsplatser, olika slags arbetsgivare. Samtidigt får arbetsgivare träffa och se kraften hos individerna, deras nyfikenhet och vilja!

 • Upparbeta en god kontakt med coacher och handläggare.

Dessa människor är de som styr över elevernas ekonomi och tid. De behöver sättas in i målgruppens resurser och förutsättningar.

 • Ha en SYV som jobbar nära dig.

Du är språklärare och inte jobbförmendlare/SYV. En SYV har en ofantlig kompetens och om hen jobbar på samma arbetsplats då har du verkligen tur! Du kan jobba med språket och SYV:en kan jobba med det som hen är bäst på – information om vilka studier som krävs för ett visst yrke. SYV:en är bra på att berätta om närliggande yrken och jobb inom samma yrkeskategori. Återkommande besök av och hos en SYV är guld värt!

 • Relevant  innehåll

Du är språklärare. Språket däremot kräver  ett innehåll. Varför inte fylla det med för vuxna relevant innehåll då? Helt i linje med läroplanben för vuxenutbildningen och med kursplanen för utbildningen i svenska för invandrare.

 • Praktik

Språket lyfter i och med praktiken, men den måste vara välförberedd. Elevens, lärarens, handläggarens och praktikhandledarens förväntningar måste vara reella, relevanta och ändamålsenliga. Sätt upp ett ramverk för dessa förväntningar. Eleven är en självklar aktiv partner i detta arbete. Det är för henens/hans skull praktiken anordnas!

Förberedelser kan handla om introduktion till arbetsmarknad, konkreta genomgångar av praktikkontrakt, hur man bäst atr tillvara språktillfällen på praktiken så man kan utveckla det maximalt, försäkringar inför en praktik, rättigheter och skyldigheter…

Sätt därför upp en lista med läranderesultat, mål och delmål inför varje praktik eleven ska ut på.

Utforma en praktikbok eller praktiklogg. Be eleven dela med sig till klassen av sina erfarenheter.

 • MODERSMÅL

 

fortsättning följer….

 

 

 

No Comments - Categories: empowerment, Etablering stockholm, Rätt Steg, sfi, STUDIEVÄG 1

Klippan är en klippa!

September 13, 2014 - Author: boki

Kom hem från två fantastiska utbildnigsdagar i Borlänge tillsammans med Klippan. Jag ska äntligen bli certifierad 7-20 handledare. Det är ett synsätt, ett förhållningssätt som vilar på en existentiell och humanistisk värdegrund och som lyfter och stärker människan i sina avgörande val inför framtiden.

Att jag som sfi-lärare har längtat efter detta kan tyckas underligt – men det är ju inte det! Inom Rätt Steg jobbade vi mycket med att ge människor verktyg för att klara sig själva i sitt nya land. Den första fick vi ut i jobb efter bara 3 månader! Behöver jag nämna att deltagaren hade 2 år Koranskola i bagaget och en massa vilja! Sedan dess har det rullat på.

Att jobba i team och ha en samsyn vilka åsikter som styr en, att ha ett gemensamt mål och att kunna kommunicera detta till samtliga är en underbar utmaning.Klippan har lyckats få ner något så abstrakt på ett papper och lär ut det till oss. Kolla in när nästa utbildningstillfälle ges – det är värt det vare sig du är som jag: en lärare eller en t ex chef för rekryteringsföretag.

Är påfylld med mycket matnyttigt inom hur jag kan kommunicera bättre med mina arbetskollegor och blivit varse om hur jag är som medspelare.

Inom Rätt Steg hade vi en samsyn och ett förhållningssätt gentemot eleven. Med utbildningen hos Klippan så har vi även en bild på det vi hade på känn! Härligt.

Arbetet med handboken fortsätter (handboken i Rätt Steg-modellen). Det är en process att få en handbok att verkligen vara handbok: lättläst, informativ, välorganiserad samt luddig i kanterna för att lämna utrymme för den egna kreativiteten. Det här året gäller det!

Tips på vad en bra handbok kan/bör innehålla mottages tacksamt. Vad ska vi undvika är också välkommet!

No Comments - Categories: borlänge, empowerment, handbok, klippan, Rätt Steg