Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Föreläsningsverksamheten på sparlåga…

May 28, 2016 - Author: boki

Många tack idag:
Tack Umeå för en fantastisk workshop!
Tack Nationellt Centrum för svenska som andraspråk som anordnade detta och bjöd in mig som föreläsare.
Tack Umeå DistansCentrum och RakaSpåret.
Tack alla nya och gamla bekantskaper som jag fick träffa IRL. Många har jag enbart träffat via Twitter och det var otroligt givande att träffas och utbyta erfarenheter och tankar kring webbaserat och sfi, lärplattformar och tillgänglighet, IKT och språk- och kunksapsutvecklande arbetssätt.
Min föreläsningsverksamhet fortsätter att gå på sparlåga pga studier vid Stockholms universitet, biografiskrivning och arbete. Jag siktar mot en magisterexamen i didaktik och hoppas få forska inom sfi utifrån ett spännande och nyttigt didaktiskt perspektiv!
Jag finns tillgänglig för idébollning på Twitter under hashtaggen #sfichatt på torsdagar mellan 20-21. Välkomna!

No Comments - Categories: arbete, didaktik, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, NC, sfi, StockholmsUniversitet, SU, twitter, Umeå

Astar

September 20, 2015 - Author: boki

Sedan augusti 2015 har jag tagit mig an en annorlunda anställning. En utmanande, utvecklande och superspännande anställning. Jag jobbar som branschexpert och ämnesutvecklare för Astar AB. Inom sfi så klart! Arbetsuppgifterna just nu rör sig om att utveckla sfi på längden och bredden. Mycket kreativitet, frihet och mycket ansvar med.

Jag är fortfarande kvar i lärplattformsvärlden, dock är jag i PingPong nu. Jag har inga elever så jag får agera elev själv så jag kan testa ut de kurser jag skapar. Den digitala världen lockar mig fortfarande.

Här är Astar AB och jag hoppas få lysa lika starkt som övriga stjärnor där.

Arbetet på Astar AB är på 50%. Resterande 50% pluggar jag. Japp, magister i didaktik. Har länge velat plugga vidare och så småningom doktorera inom svenska som andraspråk. Didaktik har intresserat mig länge och jag tror att det finns en hel del kunskap att inhämta som både kan gynna mitt nuvarande arbete och min framtid.

Nu tillbaks till Skinner, Piaget och Säljö.

ps. vi ses väl på måndagar på Twitter? #sfichatt ds.

 

No Comments - Categories: arbete, AstarAB, didaktik, PingPong, StockholmsUniversitet, SU, twitter

Snart så…

April 6, 2015 - Author: boki

…lider föräldraledigheten mot sitt slut. Vissa föräldrar tycker att det är sorgligt. Undertecknad tycker att det ska bli skönt att sätta sin hjärna i arbete. Den har jobbat hela tiden, men nu vill den ha större utmaningar helt enkelt.

Tur att #sfichatt finns! Varje måndagskväll har jag blivit påfylld, skrattat, förvånats och fått nya tankar att fundera över under veckan. Idag är det annandagpåsk och #sfichatt’s admins (dvs jag @BokiLitteratNu och @MalinJonason) har tagit påskledigt dock funderar jag över #sfichatt ändå. Mycket intressanta ämnen har tagits upp, läromedel, individuella studieplaner, modersmål, flippad sfi, status, kompetensutveckling mm. Dock återstår många fler.

Det senaste ämnet (30/3) var kompetensutvecklling för sfilärare. Hittills har vi inte fått svar på frågorna som ställdes då:

Karin Sandwall (@KSandwall) “Har man generellt olika stora möjligheter t kompetensutveckling som anställd i egenregi (kommunalt) resp. hos privat anordnare?” och Linn Olauson (@LinnOlauson) Hur ser det ut med resurser till SFI-undervisning i era resp. kommuner?”

Det ser olika är det svaret som florerat mest. Men hur är det olika? Någon bekostar sin kompetensutveckling själv, någon annan får inte för ‘skolan har dåligt med pengar’, någon blir aldrig ‘utvald’ till kompetensutvecklingskurser och konferenser för det är alltid samma lärare som skickas…Vissa skickas på samma kurs om och om igen för utbudet är skralt.

Några upplever att inom de privata är det kompetensutveckling stup i kvarten och inom det kommunala väldigt sällan och otillräckligt. Rektorer – läser ni detta? Varför är det så?

Vad har vi för ansvar själva? Vi = sfilärare.

  • Fogar vi oss i det utbudet som finns?
  • Önskar vi oss någon särskild kompetensutvecking?
  • Ställer vi krav på oss själva att vara bättre?
  • Tittar vi uppmanande på våra rektorer och chefer och säger att vi vill ha mer?
  • Håller vi koll på forskningen och läser ivrigt en färsk artikel inom vårt område?
  • Vad preseteras på APT?
  • Kring vad organiserar vi våra arbetslagsträffar?
  • Om vi har varit på en konferens – hur tar vi tillvara på och delar med oss av den kunskapen till våra kollegor?
  • Är vi kritiska?
  • Gluttar vi då och då på www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning och www.skolverket.se för att se om det har kommit något nytt?

När vi har pratat om detta på #sfichatt så är det alltid någon som säger: Men har vi tid med detta? Då börjar hjulet att snurra igen. Vad har vi för ansvar själva?

/Boki –  sfilärare som tränar på sitt ansvar (som så många fler!)
Tips: tweeta dina svar på frågorna kring kompetensutveckling och tagga #sfichatt eller skriv dem på vår Facebooksida med samma namn #sfichatt
Tips2: Fler admins behövs till #sfichatt

No Comments - Categories: empowerment, kompetensutveckling, sfi, twitter

Än så länge…

February 2, 2015 - Author: boki

Kvällens #sfichatt handlade om hur vi kan utveckla chatten. Du kan tweeta till @MalinJonason eller @BokiLitteratNu om du vill delge din synpunkt. Hur vill du att chatten ska fungera?

Kvällens #sfichatt lämnar mig med fler frågor än svar. Vi behöver bli flera sfi-lärare på Twitter för att kunna dra nytta av varandras energi, bli inspirerade, bekräftade, påverkade och kunna påverka.

Vi är än så länge få tappra sfiriddare, men vi kommer att växa. Eller?

Vi kommer att växa då vi själva ser #sfichatt eller liknande forum som kompetensutveckling?

Vi kommer att växa då våra arbetsgivare ser det som kompetensutveckling?

Vi kommer att växa då vi deltar i #sfichatt/tweetar på betald arbetstid?

Du sfiriddare, sadla din twitterhäst och galoppera till nästa måndags #sfichatt 20-21.

Muybridge race horse gallop.jpg

Källa: WikiCommons , Eadweard Muybridge

 

 

 

No Comments - Categories: kompetensutveckling, sfi, sfichatt, twitter