Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Föreläsningsverksamheten på sparlåga…

May 28, 2016 - Author: boki

Många tack idag:
Tack Umeå för en fantastisk workshop!
Tack Nationellt Centrum för svenska som andraspråk som anordnade detta och bjöd in mig som föreläsare.
Tack Umeå DistansCentrum och RakaSpåret.
Tack alla nya och gamla bekantskaper som jag fick träffa IRL. Många har jag enbart träffat via Twitter och det var otroligt givande att träffas och utbyta erfarenheter och tankar kring webbaserat och sfi, lärplattformar och tillgänglighet, IKT och språk- och kunksapsutvecklande arbetssätt.
Min föreläsningsverksamhet fortsätter att gå på sparlåga pga studier vid Stockholms universitet, biografiskrivning och arbete. Jag siktar mot en magisterexamen i didaktik och hoppas få forska inom sfi utifrån ett spännande och nyttigt didaktiskt perspektiv!
Jag finns tillgänglig för idébollning på Twitter under hashtaggen #sfichatt på torsdagar mellan 20-21. Välkomna!

No Comments - Categories: arbete, didaktik, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, NC, sfi, StockholmsUniversitet, SU, twitter, Umeå

Wow, säger jag. Wow!

October 8, 2015 - Author: boki

Första dagen av Symposium 2015 – wow! Några av oss smygstartade med svapub – tack Riks-LiSA! Så givande att stifta nya bekantskaper.

På Sympos15 idag var det många bubblande människor, 900. De bubblande av frågor, kunskap, förundran, beundran. Här fanns många favoriter – en fd kollega som numera arbetar på Angereds gymnasium, fälla en tår under tacktalet från Inger Lindbers prismottagaren Jenny Hostetter, höra Ofelia Garcia prata om det mest självklara – men ändå nytt: translanguaging, Astar-kollegor från Malmö i trappen, diskutera föreläsning med Karlskoga Fskh, se på uttal ur ett annat perspektiv med Bosse Thorén, skaka tass och dryfta resursperspektivet med Q!

Ojojoj, NC – idag har ni överträffat er själva. I morgon blir det likadant!

Kolla in Twitter under #Sympos15 för att ta del av alla guldglimtar. Här är en av mina som jag ska spara och tänka på länge:

“Translanguaging, as a socioeducational process, enables students to construct and constantly modify their sociocultural identities and values, as they raspond to their historical and present conditions critically and creatively.” (Garcia&Wei, 2014)

 

No Comments - Categories: AstarAB, NC, sfi, StockholmsUniversitet, SU, Sympos15

Snart så…

April 6, 2015 - Author: boki

…lider föräldraledigheten mot sitt slut. Vissa föräldrar tycker att det är sorgligt. Undertecknad tycker att det ska bli skönt att sätta sin hjärna i arbete. Den har jobbat hela tiden, men nu vill den ha större utmaningar helt enkelt.

Tur att #sfichatt finns! Varje måndagskväll har jag blivit påfylld, skrattat, förvånats och fått nya tankar att fundera över under veckan. Idag är det annandagpåsk och #sfichatt’s admins (dvs jag @BokiLitteratNu och @MalinJonason) har tagit påskledigt dock funderar jag över #sfichatt ändå. Mycket intressanta ämnen har tagits upp, läromedel, individuella studieplaner, modersmål, flippad sfi, status, kompetensutveckling mm. Dock återstår många fler.

Det senaste ämnet (30/3) var kompetensutvecklling för sfilärare. Hittills har vi inte fått svar på frågorna som ställdes då:

Karin Sandwall (@KSandwall) “Har man generellt olika stora möjligheter t kompetensutveckling som anställd i egenregi (kommunalt) resp. hos privat anordnare?” och Linn Olauson (@LinnOlauson) Hur ser det ut med resurser till SFI-undervisning i era resp. kommuner?”

Det ser olika är det svaret som florerat mest. Men hur är det olika? Någon bekostar sin kompetensutveckling själv, någon annan får inte för ‘skolan har dåligt med pengar’, någon blir aldrig ‘utvald’ till kompetensutvecklingskurser och konferenser för det är alltid samma lärare som skickas…Vissa skickas på samma kurs om och om igen för utbudet är skralt.

Några upplever att inom de privata är det kompetensutveckling stup i kvarten och inom det kommunala väldigt sällan och otillräckligt. Rektorer – läser ni detta? Varför är det så?

Vad har vi för ansvar själva? Vi = sfilärare.

 • Fogar vi oss i det utbudet som finns?
 • Önskar vi oss någon särskild kompetensutvecking?
 • Ställer vi krav på oss själva att vara bättre?
 • Tittar vi uppmanande på våra rektorer och chefer och säger att vi vill ha mer?
 • Håller vi koll på forskningen och läser ivrigt en färsk artikel inom vårt område?
 • Vad preseteras på APT?
 • Kring vad organiserar vi våra arbetslagsträffar?
 • Om vi har varit på en konferens – hur tar vi tillvara på och delar med oss av den kunskapen till våra kollegor?
 • Är vi kritiska?
 • Gluttar vi då och då på www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning och www.skolverket.se för att se om det har kommit något nytt?

När vi har pratat om detta på #sfichatt så är det alltid någon som säger: Men har vi tid med detta? Då börjar hjulet att snurra igen. Vad har vi för ansvar själva?

/Boki –  sfilärare som tränar på sitt ansvar (som så många fler!)
Tips: tweeta dina svar på frågorna kring kompetensutveckling och tagga #sfichatt eller skriv dem på vår Facebooksida med samma namn #sfichatt
Tips2: Fler admins behövs till #sfichatt

No Comments - Categories: empowerment, kompetensutveckling, sfi, twitter

Än så länge…

February 2, 2015 - Author: boki

Kvällens #sfichatt handlade om hur vi kan utveckla chatten. Du kan tweeta till @MalinJonason eller @BokiLitteratNu om du vill delge din synpunkt. Hur vill du att chatten ska fungera?

Kvällens #sfichatt lämnar mig med fler frågor än svar. Vi behöver bli flera sfi-lärare på Twitter för att kunna dra nytta av varandras energi, bli inspirerade, bekräftade, påverkade och kunna påverka.

Vi är än så länge få tappra sfiriddare, men vi kommer att växa. Eller?

Vi kommer att växa då vi själva ser #sfichatt eller liknande forum som kompetensutveckling?

Vi kommer att växa då våra arbetsgivare ser det som kompetensutveckling?

Vi kommer att växa då vi deltar i #sfichatt/tweetar på betald arbetstid?

Du sfiriddare, sadla din twitterhäst och galoppera till nästa måndags #sfichatt 20-21.

Muybridge race horse gallop.jpg

Källa: WikiCommons , Eadweard Muybridge

 

 

 

No Comments - Categories: kompetensutveckling, sfi, sfichatt, twitter

Sfi+Skolforum 2015= <3

January 21, 2015 - Author: boki

Skolforum. Värdefullt, inspirerande, prisvärt! Vad vill vi sfi-lärare veta mer om? Vilka vill vi ska prata om det vi brinner för? Vi möjlighet att påverka fram till mars.

Här är ämnen vi tog fram för #sfichatt. Ämnen är ofiltrerade twitterposter från oss sfi-lärare så ha överseende med att de ser ut som de gör. Ni som skrivit diskussionsämnen kan väl höra av er till mig på twitter: bokilitteratnu eller på mail boki@litterat.nu för några behöver förtydligas.

Vilka vi vill ha fördjupning inom? Markera dina val!
Kanske har det dykt upp något annat under tiden? Skriv ner det i rutan.

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

No Comments - Categories: sfi, Skolforum

Sfi och arbetsmarknaden i symbios

January 13, 2015 - Author: boki

Efter spännande #sfichatt 12/1 behövs en ingående förklaring hur sfi och arbetsmarknaden kan leva i symbios.

Under tre års tid fick vi i projektform utveckla och skapa en språkutbildning som ska föra från början nyanlända men nuförtiden samtliga på studieväg 1 närmare arbetsmarknaden.  Projektet är implementerat och lever vidare på Sfi Västerort och heter RÄTT STEG. Utbildningen byggde på en komplex modell där många aktörer flätades rutinmässigt in, bl.a. Enheten för språkstödjande insatser, Röda korset och Internationella Bekantskaper. Utbildningen tar mellan 9-15 månader och förbereder eleven inför en anställning eller vidare studier. I utbildningen ingår en språkpraktik. Praktiken varar 3-5 månader.

Vi var ett team av pedagoger som arbetade med Rätt Steg. Således berikade vi och stöttade varandra och det var lättare att upptäcka kompetenserna hos den enskilda individen. I arbetsgruppen ingick två fantastiska modersmålsstödjare.

Samtliga elever gick heltid – från kl.  08.00 till kl. 16.00. Det var en perfekt kombination. Elever fick språkundervisning både på förmiddagen och eftermiddagen. Ena undervisningen fylldes med innehåll hämtat ur arbetsmarknaden  och den andra följde en mer traditionell bana med alfabetisering. Som en elev uttryckte sig:

“Sfi och Rätt Steg är som höger och vänster hand. Man behöver båda för att klara sig.”

Så, var börjar man när man ska som sfi-lärare undervisa om arbetsmarknadskunskap.

Börja med eleverna! Fråga vad de vet, behöver, kan och vill.

Det finns en kraft, motivation och nyfikenhet i varje elev. Ingen är tabula rasa. De flesta har en kunskap, en aning eller känner på sig … Någon har hört något från en vän, någon vet en del, någon annan fyller i med nästa pusselbit för den och dens kusin jobbar där och där…

Avfärda inga förslag! Lyssna vaket och intresserat. Hittills har det aldrig hänt att en grupp som börjat på Rätt Steg unisont uttalat sig att de inte vet något, inte behöver veta, inte kan något och inte vill. Alla VILL utifrån sina egna förutsättnigar.

Detta elevaktiva arbetssätt ställer höga krav på pedagogen och eleven själv. Om eleven har föreslagit undervisningsinnehåll så är eleven motiverad att lära sig.

De andra tankarna som är nödvändiga för att sfi och arbetsmarknad ska fungera är följande:

 • Arbeta systematiskt med att öka tangeringspunkter med samhället.

Det kan handla om studiebesök, föreläsare, åka lokaltrafik. Bjud in företagare, åk till stora firmor, hälsa på i kiosken.. Gör vad som är nödvändigt för att öka medventenheten hos eleven om potentiella arbetsplatser, olika slags arbetsgivare. Samtidigt får arbetsgivare träffa och se kraften hos individerna, deras nyfikenhet och vilja!

 • Upparbeta en god kontakt med coacher och handläggare.

Dessa människor är de som styr över elevernas ekonomi och tid. De behöver sättas in i målgruppens resurser och förutsättningar.

 • Ha en SYV som jobbar nära dig.

Du är språklärare och inte jobbförmendlare/SYV. En SYV har en ofantlig kompetens och om hen jobbar på samma arbetsplats då har du verkligen tur! Du kan jobba med språket och SYV:en kan jobba med det som hen är bäst på – information om vilka studier som krävs för ett visst yrke. SYV:en är bra på att berätta om närliggande yrken och jobb inom samma yrkeskategori. Återkommande besök av och hos en SYV är guld värt!

 • Relevant  innehåll

Du är språklärare. Språket däremot kräver  ett innehåll. Varför inte fylla det med för vuxna relevant innehåll då? Helt i linje med läroplanben för vuxenutbildningen och med kursplanen för utbildningen i svenska för invandrare.

 • Praktik

Språket lyfter i och med praktiken, men den måste vara välförberedd. Elevens, lärarens, handläggarens och praktikhandledarens förväntningar måste vara reella, relevanta och ändamålsenliga. Sätt upp ett ramverk för dessa förväntningar. Eleven är en självklar aktiv partner i detta arbete. Det är för henens/hans skull praktiken anordnas!

Förberedelser kan handla om introduktion till arbetsmarknad, konkreta genomgångar av praktikkontrakt, hur man bäst atr tillvara språktillfällen på praktiken så man kan utveckla det maximalt, försäkringar inför en praktik, rättigheter och skyldigheter…

Sätt därför upp en lista med läranderesultat, mål och delmål inför varje praktik eleven ska ut på.

Utforma en praktikbok eller praktiklogg. Be eleven dela med sig till klassen av sina erfarenheter.

 • MODERSMÅL

 

fortsättning följer….

 

 

 

No Comments - Categories: empowerment, Etablering stockholm, Rätt Steg, sfi, STUDIEVÄG 1