Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Söderhamn föreläsningen…

February 20, 2013 - Author: boki

… besöktes av en journalist, Kirsten Bjerknes, som jobbar på tidningen Ljusnan. Hon skrev en bra artikel om projektet ‘Sfi Online’. Projektledaren, Mona Åström, och jag tyckte att artikeln var välskriven och varm och båda tyckte att mer information om projektet behöver spridas. Detta ses (hoppas jag) som en första i raden av bra, informativa artiklar om framsteg och resultat inom samverkansprojektet (13 kommuner deltar!) ‘Sfi Online’!

Här är artikeln som publicerades i tidningen Ljusnan. 

No Comments - Categories: Föreläsningar, Publicerat, Samverkansprojekt, Tips och Idéer

Intervjufrågor till illitterata

August 24, 2012 - Author: boki

Innan Rätt Steg startade var jag med i ett annat projekt – ett samverkansprojekt mellan Lindingö, Järfälla och Stockholm. Projektet hade i uppgift att samla information om lyckade undervisningsformer, tips och tricks, litteratur och forskning angående korttidsutbildade och illitterata.

Min kollega och jag hittade massa gamla papper när vi städade i arbetsrummet och bl.a. hittade hon intervjuer med kvinnor som förut varit illitterata. Syfte med intervjuerna var att få en bättre elevperspektiv på inlärning och kanske få fånga upp något annat än det som ‘vi lärare’ tycker/tänker kring undervisning av illitterata.

Kvinnorna gick på sfi vid tillfället. Här är bakgrundsfrågorna:

Modersmål?

Andra språkkunskaper?

Tidigare skolgång?

Ålder vid ankomst til Sverige?

Ålder vid studiestart?

Uppnådd sfi-kurs?

När man hade kallpratat ett tag och bakgrundsfrågorna var avklarade radades de övriga intervjufrågorna upp. Kvinnorna ställde upp frivilligt – bara så ni vet!

Här är ett urval. Alla frågorna ställdes inte och några blev säkert omfraserade, ratade och ändrade under intervjuns gång.

 • Hur var skolan i ditt hemland? vad fick du lära dig? Hur var lärarna?
 • Hur var det att komma till Sverige och inte kunna läsa och skriva?
 • Hur kändes det att lära sig läsa och skriva som vuxen?
 • Vilken attityd hade människor i din omgivning till att du inte kunde läsa och skriva?
 • Vad tänkte/tyckte du om skolan i Sverige?
 • Vad tyckte du var bra/mindre bra, roligt/tråkigt, lätt/svårt?
 • Vilket mål hade du med dina studier i Sverige?
 • Trodde du själv på att du skulle lära dig skriva och läsa?
 • Hur gjorde du för att lära dig?
 • Vilka hjälpmedel var viktiga?
 •  Vilka personer var viktiga?
 • När kände du att det ‘lossnade’?
 • När kände du att du förstod hur det svenska samhället fungerade?
 • Om du skulle göra om samma sak igen – hur skulle du göra då?
 • Vilka råd har du till någon som ska lära sig läsa och skriva och lära sig ett nytt språk?

Svaren får nog vänta till nästa inlägg.

1 Comment - Categories: Rätt Steg, Samverkansprojekt, Tips och Idéer

§26 – upgrades!

May 25, 2010 - Author: boki

Samverkansprojektets materialbank växer!

Jag fick tag på flera listor och speciellt de här tycker jag är viktiga.

Projektgruppen skramlade och vände på stockar och stenar för att hitta undervisningsmaterial, läromedel och dataprogram som lämpar sig för studieväg 1 (illiterata och kortutbildade). Bläddra, läs, ladda hem, få ideér, kontakta förlagen, klicka runt på förslagna webb-sidor och florera runt i gratis internetmaterial här!

UR har gjort en sammanställning av program och böcker som UR har att erbjuda för skolor som undervisar invandrare. De flesta program är avsedda för barn men några få barnprogram är ändå använbara även med vuxna, om inte annars så som utgångspunkt för samtal. Se den eller ladda hem den här. Den här listan beskriver olika program lite kortfattat. Titta eller ladda hem projektgruppens UR-lista eller besök själv UR.

Många av våra kursdeltagare på studieväg 1, har jag upptäckt (som så många andra som jobbar med målgruppen) mår bäst av konkret undervisning. SICA har en hel del konkret material som kan vara mycket användbar. Kanske något för dig och din klass? Projketgruppen har sammaställt den här listan med många olika konkreta klassrumsaktiviteter och material från SICA som vi har fått tips om fungerar för vuxenundervisning. Titta gärna in på SICA:s hemsida. Du hittar kanske något vi har missat?

Hoppas du hittar något inspirerande!

1 Comment - Categories: Samverkansprojekt

§26

May 23, 2010 - Author: boki

I februari 2009 tog ett projekt som jag medverkade i slut. Det gick under namnet Samverkan om nya arbetsformer och metoder för studerande inom sfi som är analfabeter eller kortutbildade.

Det var ett samverkansprojekt mellan Lidingö stad, Järfälla kommun och Stockholms Stad.

Syftet med projektet var att utveckla arbetsformer och metoder som bättre möter behoven hos de studerande på studieväg 1 (kursdeltagare på studieväg 1 har ingen eller mycket liten utbildningsbakgrund).

Avsikten var också att lyfta fram utbildningen av flyktingar/invandrare med ingen eller mycket kort skolutbildning för att stärka och synliggöra denna undervisning rejält samt att få förlag, forskning, media och politiker intresserade av frågan.

Projektgruppens arbete resulterade i:

 1. Listor med rekommendationer på läromedel, lämpliga läromaterial, studiemiljöer etc. handfast och praktiskt.
 2. Listor på teoretiskt material, publicerad forskning inom området men också inom närliggande områden, namn på forskare, lämpliga föreläsare etc.
 3. Exempel på bra och lyckad undervisning, hur man parallellt arbetar med matematik, samhällsorientering, arbetslivsorientering, levande verkstad, skapande verksamhet etc.
 4. Kontaktperoner i olika kommuner framförallt i Stockholms län dvs ett nätverk bestående av lärare och ev. skolledare.
 5. En försöksverksamhet bestående av lärare från de tre kommunerna som med varsin undervisningsgrupp samarbetar med att utarbeta ändamålsenlig metodik och didaktik, med forskare från berörda intstitutioner knutna till gruppen.

Vår projektgrupp kom bara till fas 1 av projektet dvs punkter 1, 2 och 3.

Här kan du se eller ladda hem projektreseskildringen. I den hittar du en kort beskrivning av projektet och olika utbildningsanordnare vi besökte.

Här kan du också se eller ladda hem litteraturlistan. Där finns förslag på böcker om forskning som bedrivits kring illiterata, alfabetisering av vuxna och liknande…

Mer om projektet hittar du på www.lidingo.se men lättare är det att klicka här.

1 Comment - Categories: Samverkansprojekt