Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Söderhamn föreläsningen…

February 20, 2013 - Author: boki

… besöktes av en journalist, Kirsten Bjerknes, som jobbar på tidningen Ljusnan. Hon skrev en bra artikel om projektet ‘Sfi Online’. Projektledaren, Mona Åström, och jag tyckte att artikeln var välskriven och varm och båda tyckte att mer information om projektet behöver spridas. Detta ses (hoppas jag) som en första i raden av bra, informativa artiklar om framsteg och resultat inom samverkansprojektet (13 kommuner deltar!) ‘Sfi Online’!

Här är artikeln som publicerades i tidningen Ljusnan. 

No Comments - Categories: Föreläsningar, Publicerat, Samverkansprojekt, Tips och Idéer

Om du har missat…

January 13, 2013 - Author: boki

…Tiia Ojalas böcker så finns de att beställa här på sanomautbildning. Lättlästa, snyggt tecknade, bra innehåll, engagerande. Varje bok har 2 övningsböcker och tillhörande webbmaterial.

De är för just målgruppen som inte har så mycket utbildning i bagaget. Skönt att läsa något som eleverna (och jag) kan känna igen mig i. Flykten, resan, rädslan, myndigheterna…

Så, du som jobbar med sfi:s studieväg 1 eller med introduktionsundervisning – vad väntar du på?

 

 

 

No Comments - Categories: Publicerat, Tips och Idéer, Undervisning

Kom och jobba med mig!

September 12, 2012 - Author: boki

Nu tar vi i och lyfter på riktigt! Ett politiskt beslut har lett till att Rätt Steg ska implementeras! Kom och jobba med mig! 

Kom och möblera Rätt Steg-huset! Vi har väggar och möbler! Vi har mattor och gardiner! Kom och ställ en fin blomma i fönstret!

 

No Comments - Categories: Publicerat, Rätt Steg

Etablering Stockholm

August 27, 2012 - Author: boki

Etablering Stockholm hade ett seminarium där Rätt Steg som är ett delprojekt fick vara med och presentera sig. Min kollega pratar om Rätt Steg, målgruppen och mycket annat nyttigt och intressant. Förutom Rätt Steg pratas det även om metoden Matchning från dag 1 och om Yrkeskompis (Röda Korset).

 

Filmen är uppstyckad i 4 delar och finns här: http://www.youtube.com/user/Ulricaaleite

Ulrica är även nuvarande projektledare som ska ro implementeringen i land i december 2013!

No Comments - Categories: Publicerat, Rätt Steg

Projekt EVA, Eskilstuna kommun

March 29, 2011 - Author: boki

För några dagar sedan snubblade jag över en artikel i Sméjournalen om ett projekt för kvinnor med utländsk bakgrund. Läste artikeln och insåg att EVA, som projektet i Eskilstuna heter, och projektet jag håller på med inom Stockholms Stad, Rätt Steg, har några gemensamma punkter. Projektet Eva startade 2009 och avslutas 2012. Runt sjuttio kvinnor har deltagit och med tydligen goda resultat.

Fakta Projekt Eva (taget ur Smejournalen, v 12, mars 2011):

“Projekt Eva syftar bland annat till att deltagarna får möjlighet att skapa ett nätverk, att de når vidareutveckling av sin tillvaro,  får en ökad kunskap om det svenska arbets- och samhällslivet samt får insikt i betydelsen av hälsa, egenvård och friskvård. I kursen ingår studiebesök, arbetsprövning, jobbsökaraktiviteter, hjälp med myndighetskontakter etc. Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen på Eskilstuna kommun är huvudman. Projektet sker genom Samordningsförbundet RAR Sörmland och även Arbetsförmedlingen, Primärvården och Försäkringskassan ingår i projektet.”

Vidare hittar jag följande information i verksamhetsberättelsen från Arbetsmarknadsnämnden:

“EVA-projektet. Ett projekt som riktar sig till kortutbildade utomeuropeiska kvinnor. Kvinnorna, som bedöms stå långt från arbetsmarknaden, får i EVA-projektet stöd att hitta en väg in i samhället och till egen försörjning. Målet är att nå en ökad integration och en medvetenhet om hälsa och friskvård hos kvinnorna. EVA är ett projekt inom Lokala samverkansgruppen i Eskilstuna, LSG, där Eskilstuna kommun, Arbetsförmedlingen, Primärvården och Försäkringskassan ingår.

Deltagarna får träna svenska, göra studiebesök, arbetspröva, kan få grundkunskaper i data, det erbjuds friskvård i form av promenader, stavgång, cykelkurs och simning. Det hålls föreläsningar man gör jobbsökaraktiviteter och får hjälp med myndighetskontakter.”

Och nu på fredag den 13/5 ska jag och mina kollegor träffa projekt Eva! Så roligt! Det är så uppmuntrande att träffa andra som håller på med målgruppen för att bli inspirerad! Längtar!

No Comments - Categories: Publicerat, Rätt Steg, Tips och Idéer

Lisetten

June 24, 2010 - Author: boki

Det finns en förening, Riksförbundet Lärare i Svenska som andraspråk LISA, som jag är med i och den föreningen ger ut tidningen Lisetten som är fylld med tips och knep och knåp för oss som jobbar med sfi eller svenska som andraspråk. Mina kollegor och jag medverkade i en artikel i Lisetten 3, 2009. Artikeln heter Läsutveckling i det nya landet och är skriven av Birgitta Anstrin-Åstedt.

Till och med där uttrycks följande:

Det behöver finnas en samlad resursbank för alla sfi-lärare, alla studievägar, för att få tillgång till olika idéer, tips, metoder, forskning, studiebesök etc.

Dessa tips, idéer och forskning mm finns under kategorin Samverkansprojekt.

Så frågan består – Hur gör vi våra illiterata deltagare till litterata?

No Comments - Categories: Publicerat

Språktidningen

May 24, 2010 - Author: boki

I februari 2010 var jag med på en liten kant i Språktidningen. Läs delar av artikeln i på Språktidningens hemsida eller se/ladda hem den här (diskutera gärna artikeln med mig).

No Comments - Categories: Publicerat

UR

- Author: boki

2009 medverkade jag i I love språk om vilka kunskaper som bör/ska förmedlas till våra sfi-studernade under namnet Vilket språk talar sfi?. Klippet går inte att se på UR:s play för det är äldre än 6 månader. Vilket språk talar sfi? går att hitta på Mediebiblioteket eller på UR:s pedagogmejlet (dock en översikt bara).

No Comments - Categories: Publicerat