Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Har du missat webinariet?

March 21, 2014 - Author: boki

För drygt en månad sedan höll jag en punkt angående Moodle och distansundervisning av svenska för invandrare på ett webinar anordnat av MKFC, Stockholms Folhögskola. Här är länken till det så har du möjlighet att se det i efterhand.

Det var spännande att vara på den andra sidan av AdobeConnect. Hittils har jag bara deltagit i olika webinars, men ej föreläst själv. En mycket spännande och givande möjlighet och utan den fantastiske moderatorn, Alistair Creelman, hade jag nog varit vilse! Stort tack! Jag har mycket kvar att lära.

Alistair stannade kvar och hade en mycket intressant föreläsning om lärmiljöer. Trots att vi anväder oss av olika media, menar han, resultaterar det alltid i att vi organiserar våra lärmiljöer så de liknar ett klassrum. Har vi verkligen inte mer fantasi än så? ‘Think outside the box’ var inte så lätt visade sig! Nu har jag en ny utmaning!

Ett annat intressant infallsvinkel på inlärning jag inte kände till existerade i så pass utbyggd och specialiserad version berättade Umeås universitetslektor Martin Burman om. Det handlade om virtuella besök studenter kunde göra för att träna på kommunikation/ställa diagnoser med patienter/kunder. Hur kan man då använda virtuella rum i undervisningen av sfi? Tänk vad vi skulle kunna skapa! Följ med till apoteket, handla mat, boka tid hos X, utvecklingssamtal på ens barns förskola/skola och mycket mycket mer! Otroligt intresant! Tanken har kittlat sedan dess, få se hur långt vi kommer!

Vilken vinst detta skulle innebära  – att få träna virtuellt inför situationer i sin omedelbara närmiljö! Det är nog så svårt att fixa ett studiebesök på Apoteket för en grupp sfi-elever har vi upplevt (kanske pga privatiseringen?, Kanske pga att det fanns bara ett kontor i området vi bedrev undervisning och där personalen skulle räcka för 2-3 olika stadsdelar?)

 

Kanske har våra elever avatarer som dyker upp i den kreativa lärmiljön i framtiden? Vem vet?

Screen Shot 2014-03-21 at 11.24.13

No Comments - Categories: Digitalt, Moodle, Undervisning, webinar

Handboken Rätt Steg på G!

March 6, 2014 - Author: boki

Idag börjar nya tag med handboken för Rätt Steg. Handboken har redan varit hos styrgruppen och blivit godkänd. Nu återstår bara att fila på detaljerna, ändra på vissa förmuleringar och göra så att alla bilder är tydliga och konsekventa. Lättare sagt än gjort. Vi är petiga, min kollega och jag. Tror ändå att om ett par månader, när vi läser handboken igen, kommer vi att komma med nya kommentarer.

Handboken riktar sig till alla som jobbar eller vill jobba med studieväg 1. Det kan handla om allt från lärare i svenska för invandare, rektorer, handläggare, coacher, jobblotsar m.fl. Även andra intresserade är välkomna att bläddra igenom den.

Handboken koncentrerar sig att ge en bild av hur språkutbildningen inom Rätt Steg har gått till och vad personer inom sin egen organisation kan göra för att få till en liknande insats för målgruppen.

Hoppas jag hinner med den innan föräldraledigheten bara!

No Comments - Categories: Etablering stockholm, Rätt Steg, Undervisning

Webinar!

October 14, 2013 - Author: boki

Jag är fast! Har precis deltagit i mitt första webinar som Skolverket organiserade den 9/10 och har sedan dess bokat in mig på 4 till. Om jag ska lära mig om webinars och hur jag kan använda dem i sfi-undervinsingen vare sig det är distans, e-learning eller klassrum, så måste jag vara en flitig deltagare! Ser möjligheterna att göra sfi-distans vid MKFC lite mer ‘levande’ om jag erbjuder webinars.

Jag ska även starta min utbildning i Adobe Connect idag! Spännande tider! Vi har även tittat på andra webinarlösningar, bl.a ClickMeeting och Wizig som är då kompatibelt med Moodle, lärplattformen vi använder. Men det blev AdobeConnect just nu och jag hoppas att systemet håller för alla andra vilda saker jag har tänkt att använda det till!

Just nu funderar jag om det finns några tips och infallsvinklar kring hur man kan nyttja webinars när man flippar sfi… Det återstår att se. Jag ska nog prova några saker innan jag skriver om hur det utföll. Dessutom så krävs det nog att jag lär mig systemet.

No Comments - Categories: flippat klassrum, MKFC, Moodle, Skolverket, Undervisning, webinar

Grammatikfilmer på youtube

August 26, 2013 - Author: boki

För läsare som inte vet så har jag nu en egen Youtube-kanal och har varit aktiv med flera filmer. De flesta filmerna är olistade och svåra att hitta för de är filmade speciellt för kursen jag har vid MKFC Stockholms Folkhögskola. Jag är ansvarig för en D-kurs där och har spelat in små korta intoduktionsfilmer till de olika modulerna i kursen.

Det har varit en spännande resa att få sätta mig i hur allt det här med Moodle fungerar och hur man kan få mycket annat att samverka med plattformen, som t.ex. inbäddade youtube-filmer.

Det är ju inte svårare än man gör det till.

Det finns en intressant bakgrundshistoria till dessa filmer! Jag försökte förklara skillnaden mellan ‘sitt jobb’ och ‘hans jobb’ för femtioelftegången för den sjuttonde eleven i rad!

Så jag tänkte att jag gör det enkelt för mig och spelade in en film som förklarar detta grammatikfenomen.

Jag gjorde i ordning en powerpoint med bilder som förklarar. Jag spelade in min skärm med programmet iShowU (det finns andra program som kan göra en skärminspelning). Därefter, i och med att jag har en Google+-konto kunde jag lägga upp min film med mina kommentarer och powerpoint-bilderna på Youtube!

Den upplagda filmen kunde jag bädda in i en uppgift i Moodle med instruktionerna: Titta på filmen och svara på frågorna.

Det fanns bara 3 frågor att svara på, nämligen:

1. Vad lärde du dig av filmen?

2. Ställ minst 2 frågor till din lärare angående filmen!

3. Ge 3 egna exempel på (här säger man vilket grammatikområde filmen handlar om, t.ex. SVO-ordföljden).

Filmens länk kunde jag nu dela med mina kollegor och de kunde i sin tur bädda in dem i sina egna kurser.

Detta spred sig i det digitala klassrummet och bland kollegorna. Plötsligt kom det förfrågningar från andra elever på kursen och beställningarna på grammatikfilmerna började ramla in!

Jag har fortfarande inte hunnit spela in samtliga grammatikfilmer och jag vet att jag inte är den enda med samma idé! Folkbildning har redan gjort ett fantastiskt utbud av grammatikfilmer som finns på deras hemsida.

Det är en gedigen samling! Eloge till lärare som gjort detta!

Men jag kommer inte att sluta spela in egna grammatikfilmer, speciellt inte när eleverna nappar så!

Här är länkarna till de befintliga:

Pronomen – sin, sitt, sina

Konjunktioner

Substantiv – singular och plural

Tycka, tänka, tro

Tempusharmoni

Det kommer flera filmer. Det är roligt att få skapa en så levande distanskurs! Eleverna känner att de kan påverka och jag känner att jag kan ge mer och upptäcka nya djup/höjder i den digitala undervisningen! Hurra för digitalt lärande!

 

 

No Comments - Categories: Digitalt, Moodle, Tips och Idéer, Undervisning, youtube

Moodle…

June 23, 2013 - Author: boki

Tar tillfället i akt och önskar alla en fortsatt trevlig sommar. Själv har jag tagit just ett tillfälle i akt för att utveckla mig själv inom den digitala världen. Just nu finns jag på MKFC, Stockholms folkhögskola och jobbar enbart med sfi på distans.

Jag har även fått möjligheten att se hur Moodle fungerar som lärplattform och vilka spännande möjligheter Moodle erbjuder.

Jag är just nu lite insnöad i Moodle och är väldigt inne på att spela in korta grammatikfilmer. Det finns grammatikfilmer redan som exemplet från Sfi Pedagogerna i Norrköping! Tack så mycket Anette Frank Karlsson med kollega (smidigt via EduCreations).

Filmerna kan jag enkelt lägga upp i Moodle och be eleverna titta på dem samt komma med frågor eller egna exempel. Hoppas jag hinner med innan juli är slut!

Jag funderar också på webinarium. Hur kan jag använda mig av dessa inom sfi? Har du tips? Dela gärna.

Att byta målgrupp från studieväg 1 till studieväg 3 krävde inte så stor ansträngning, men att byta från ‘analogt’ till ‘digitalt’ tog sin tid (och kanske fortfarande gör).

 

No Comments - Categories: Digitalt, Moodle, Tips och Idéer, Uncategorized, Undervisning

PhotoStory för stv. 1, introfilm

May 19, 2013 - Author: boki

Jag har förklarat om nödvändiga förberedelser inför att skapa en PhotoStory. Äntligen får du se själv hur jag gör. Hoppas du provar att skapa ‘stories’ tillsammans med eleverna. Vilken dimension i studiebesöken man får! Helt otroligt!

På vissa PhotoStories är jag själv berättarrösten, på andra får eleverna själva spela in ljud.

Man kan jobba med kronologisk ordning i PhotoStory, lägg bilderna på tidslinjen i rätt ordning: vad gjorde vi först, vad gjorde vi sen.. osv. Diskutera gärna kring hur man berättar en bra historia. Den kronologiska ordningen på berättelsen blir så otroligt lätt att förklara och hänger med när eleven senare producerar egna texter. Läsning/Skrivande på talets grund!

Här har du länk till filmen om hur enkelt det går att skapa berättelser i programmet Photostory.

No Comments - Categories: Digitalt, Photostory, Tips och Idéer, Undervisning

PhotoStory för stv. 1, studiebesök

April 28, 2013 - Author: boki

I möjligaste mån brukar eleverna bestämma utifrån intresse och ren nyfikenhet vart de vill åka och vilka de vill bjuda till klassrummet.

En gång i månaden kommer en föreläsare och en gång i månaden gör vi ett studiebesök. Aldrig fler föreläsare/studiebesök än så! Det har sina orsaker.

Det behövs en rejäl förberedelse inför och ännu rejälare efterarbetning av föreläsningen /studiebesöket.

Denna förberedelse handlar om att skapa relevanta frågor till föreläsaren/studiebesöket och att gå igenom hur man kommer till studiebesöket. Eleverna får även chansen att träna på att berätta vad vi ska göra, hur vi kommer dit, vad vi har gjort och vad vi tyckte.

Inför studiebesöket väljer vi en guide som utifrån sina förutsättningar bokar studiebesöket och tar oss till rätt ställe. Det kan också handla om att vänta in föreläsaren och presentera oss/skolan/klassen och ta med föreläsaren till rätt klassrum.

Frågorna är en viktig del av studiebesöket/föreläsningen. Vad vill du fråga föreläsaren/vid studiebesöket?

Här är ett exempel på frågor (översatta till svenska) av en grupp på stv 1, B-kursen:

Frågor till barnmorskan:

  1. Könsstympning (elever använder ordet ‘klippa’)
  2. Vilka problem kan kvinnan få med mens om hon är könsstympad?
  3. Vilka problem under graviditeten kan en könsstympad kvinna få?
  4. Om en 8 månaders gravid kvinna får ett kraftigt slag mot magen påföljd av en kraftig blödning och senare föder barnet – vilka risker innebär det för kvinnan och för barnet?
  5. Hur kan det komma sig att kvinnan kan föda barnet efter en sådan kraftig blödning?
  6. Vad händer när kvinnans mens slutar?
  7. När en kvinna gift sig med en man hon inte älskar händer det att kvinnan inte blir gravid. När hon senare gifter sig med en man hon älskar blir hon gravid. Vad beror det på?
  8. Vilka risker innebär ett kejsarsnitt (kursdeltagare använder ordet operation) och när utför man den?
  9. Varför säger lagen i Sverige att man får ha sex när man är 15 år?

Dessa frågor har eleverna jobbat med både på modersmålet och på svenska.

Vilket fantastiskt studiebesök det blev!!!

 

 

 

No Comments - Categories: Photostory, Tips och Idéer, Undervisning

Photostory för stv. 1; digital fotografering

April 7, 2013 - Author: boki

Nu är det hög tid att jag tar er igenom step-by-step hur jag gör med Photostory på studieväg 1.

Först laddar jag hem programmet till datorn så klart och klickar runt så jag vet ungefär hur det fungerar.

Det finns andra liknande program, senast på Flerspråkighet i fokus förklarade Björn Kindenberg hur Storyjumper fungerar. Kanske är det bättre alternativ för dig och din klass?

Sedan har jag en introduktion i hur man fotograferar med digitalkamera. Inte alla kort är användbara. 

Alla bidrar med den kunskapen de har om ämnet under samtliga punkter listade här nedan.

a) Vi börjar med digitalkamerans viktigaste knappar: on/off och tabild-knappen.

b) Vi pratar om att inte behöva få med hela personen på bild (vilket är populärt i vissa länder) utan att porträtt duger.

c) Vi pratar om ljuset – inne och ute. Hur tar man kort så det syns ordentligt? Här är ett exempel hur det kan bli. Min grannes ögon och tänder syns, men inte hans ansiktsdrag (jag har förstört bilden för att skydda eleverna).

LjusEX

 

d) Vi pratar om syftet med kortet: Vad är det att jag ska fotografera? Varför? Vad är viktigt att förmedla? Vilka ska titta på korten sedan (mottagare)? Vad är dokumentation och hur dokumenterar man? Varför ska man dokumentera?

Exempel: om vi är på biblioteket så är det bibliotekarien, kategorier, skyltar, lånestationen, datorer och böcker som är viktiga.

e) Det är även viktigt att dokumentera vilka som var med till biblioteket – ett gemensamt kort på oss framför biblioteket duger.

f) Det är även intressant för andra att veta vad man gör på biblioteket. Då ‘stage:ar’ vi kort och försöker illustrera vad man gör på biblioteket: någon sitter vid dator, någon pratar med bibliotekarien, några sitter i grupp med var sin bok, några lånar böcker, några läser böcker på sitt modersmål, några tittar på barnböcker andra på lexikon eller ljudböcker och filmer.

g) Till slut när vi har tagit massa provbilder i klassrummet och är nöjda går jag igenom hur man för över bilderna i datorn. Det är inget jag kräver av eleverna att göra, men det är bra att veta att det antigen är en sladd involverad eller att man tar ut kortet. Jag brukar understryka att allt är logiskt, man provar sig fram: var passar kabeln, var passar kortet osv.

Man kan inte ta något för givet (referensramarna för ett bra fotografi, kännedom om kamerans viktigaste knappar och deras funktion, motoriken för att knäppa ett kort) och man kan alltid erbjuda att lära sig mer senare (själv föra över korten till datorn).

Man ska heller inte ta för givet att kunskapen saknas. En diskussion betyder ju att kompetenserna kring ämnet kommer fram från alla som medverkar.

 

No Comments - Categories: Digitalt, Photostory, Tips och Idéer, Undervisning

Gävle, Va’ med!

February 4, 2013 - Author: boki

Tänk att få vara med om det här på sin födelsedag!

Jag får det! I morgon fyller jag år och firar med att föreläsa för lärare och andra intresserade i samband med att materialet ‘Va med’ presenteras.

Det ska verkligen bli spännande att få höra mer om materialet och träffa kollegor från Uppsala/Gävle och få dela med mig av konkreta tips inom digital undervisning.

Vi kommer att få titta på Photostory, använda oss av SmartBoard och även få lyssna på en fantastisk inspelning som jag har använt som läxa till elever på studieväg 1.

Ett pris kommer att utdelas till den som svarar rätt på dagens fråga (bara deltagare på morgondagens föreläsning får vara med och tävla om priset) som följer:

VARFÖR CYKLADE BOKI NER I SJÖN?

Va’ med och gissa, du med!

No Comments - Categories: Digitalt, Föreläsningar, Photostory, smartboard, Tips och Idéer, Undervisning

Om du har missat…

January 13, 2013 - Author: boki

…Tiia Ojalas böcker så finns de att beställa här på sanomautbildning. Lättlästa, snyggt tecknade, bra innehåll, engagerande. Varje bok har 2 övningsböcker och tillhörande webbmaterial.

De är för just målgruppen som inte har så mycket utbildning i bagaget. Skönt att läsa något som eleverna (och jag) kan känna igen mig i. Flykten, resan, rädslan, myndigheterna…

Så, du som jobbar med sfi:s studieväg 1 eller med introduktionsundervisning – vad väntar du på?

 

 

 

No Comments - Categories: Publicerat, Tips och Idéer, Undervisning