Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Tack till..

December 17, 2012 - Author: boki

…finaste studenterna samt lärare vid Stockholms Universitet som upptäckte och utvidgade sina kunskaper om smartboard med mig i fredags eftermiddag. Ni är modiga och nu gäller det för er att boka lokalerna så får ni trycka och experimentera själva! Snyggt det blev i Lärstudion/Språkcafét!

Grymt jobbat!

No Comments - Categories: Digitalt, Föreläsningar, smartboard, Undervisning

Motorisk kommunikativ träning

December 16, 2012 - Author: boki

Så här snart inför jul så är det passande med lite motorik, eller hur?

Vi har köpt in några verktyg för att träna handmotorik och finmotorik, men de åker sällan fram. De är nog bra i en mindre grupp och för elever som verkligen är ovana vid att hålla i en penna. De är av typen som ger ifrån sig ett ljud vid kontakt eller olika linjer på inplastat papper som man ska följa med en whiteboard penna.

Varför inte gå ett steg längre?

Jag letade gratis tracing-bokstäver på nätet men hittade bara bra dot-to-dot (man drar en linje mellan numrerade siffror) och modifierade några av dem för att passa det svenska alfabetet (å, ä, ö). Eleverna gjorde var sin fin bok med både siffror och bokstäver och tränade samtidigt på handmotorik. Några var mycket kreativa och färglade sin bokstäver med ett litet tips från mig: röda vokaler, blå konsonanter!

Strax därefter importerade jag alla bilderna med dot-to-dot till smartboard och lät eleverna träna siffror, bokstäver och handmotorik tillsammans framför tavlan. Vilken succé det blev! Det blev en kommunikativ övning när de fyllde i tillsammans:

– val av färg på pennan de skulle använda (Vill du grön? Ja, grön bra.)

– uttal av siffror (Först ett, se´n tvo. Nej tvuu. Nej tvååå. Ja, två.)

-känna igen vilken bokstav det är de höll på att dot-to-dot:a fram innan de började (Jag tror B. Nej, jag tror P!)

I notebook finns redan färdiga tracing-bokstäver att importera så jag gjorde detta, en bokstav i taget och ringarna och prickarna fick jag lägga till själv (å, ä, ö). Sparade sidorna i ‘mitt galleri’ så jag lätt kunde komma åt dem.

Sedan använde jag inspelningsverktyget som du kan hitta under sista fliken i sidomenyn (där kan man ändra inställningar för färger, pennor och linjer). Jag valde sidinspelning/page rocording och tog upp första sidan i tracing-kompendiet. Jag spelade in när jag fyllde i bokstaven A a. Stängde av inspelningen för den sidan. Det dök upp en liten meny av börja om, paus, play+stop längst ner på sidan.

Så fortsatte jag med resten av alfabetet. Blev mödosamt, men bra. Nu kunde jag även visa vilken *skrivriktning eleverna kunde använda. Eleverna kunde nu träna på alfabetet i grupp och diskutera skrivriktningar hit och dit och vad som kändes lättare eller svårare. De kunde bläddra bland bokstäverna och träna på bokstäver de tyckte var krångliga att forma.

Jag var nöjd med min övning ett tag, men saknade repetitionsmoment i det. Genast lade jag in en ny sida mellan varje bokstav. På den importerade jag ett redan färdigt skrivark med hjälplinjer.

Jag skrev ett A a, justerade storleken och valde att låsa bokstäverna på plats (markera bokstaven, klicka på pilen, välj lås, lås på plats). Sedan valde jag inspelningsverktyget, spelade in skrivriktningen för A a och lät eleverna fylla i samtliga linjer.

Sååå, tänkte jag. Nu blev det bättre! Men snart nog insåg jag att jag var tvungen att lägga till ljud så eleverna kunde få höra hur A a lät. Men det tar vi en annan gång.

 

 

 

 

 

*skrivriktning kan enligt mig själv variera, bara resultatet blir läsligt. Man kan alltid ge sig in i en diskussion om vad som är rätt eller mindre rätt skrivriktning, men inte nu.

No Comments - Categories: Digitalt, smartboard, Tips och Idéer, Undervisning

Konkreta kartor

December 4, 2012 - Author: boki

‘Intervjun är på AF City, Tunnelgatan 3. Här har du en karta så du hittar.’

Har ni varit med om det?  Jag har.

Har du fått en papperslapp med liknande karta fast i svartvitt? Jag har.

Har du gett den till någon som delvis eller helt saknar skolbakgrund? Jag har.

Eleven var på väg till praktikplatsen för första gången. Han och jag gick tillsammans och skulle följa en enkel, förstorad karta. I o m att praktikplatsen inte låg så långt bort från själva utbildningsstället så tänkte jag ta tillfället i akt och träna karta med honom. Vi har tidigare hållits på med att mäta klassrummet, göra en skalenlig modell på Smartboard, vi ritade möbler, fönster och dörrar och tavlan och tränade på ‘fågelperspektivet’.

Han var lite nervös inför besöket men vi hade gott om tid och gång på gång bedyrade han för mig att han kunde läsa kartan. Vi räknade gator och orienterade oss efter hur vi stod i förhållande till varifrån vi kom. Vi kom fram till att vi behövde passera tre gator och sedan svänga vänster. Han svängde in vänster redan vid första korsningen.

Men, vad hände? Han kunde ju! Vi hade tränat!

Jag valde att inte pusha vidare den gången. Jag kanske kunde ha gjort det, men jag blev så ställd och vi fortsatte att läsa kartan ’tillsammans’ där jag guidade honom och han upprepade efter mig.

Hur skulle det ha varit om jag använde en surfplatta med kartor och GPS eller den här appen (kolla gärna från 3.20).

Det var ytterst förvirrande att använda en karta för eleven. Ännu mer förvirrande att behöva vända på den. Och världen utanför var ju inte riktigt klassrummet.

Hur kan man göra kartorna mer konkreta för målgruppen? Känner att det är dags att få pröva om surfplattorna är lösningen till kartutmaningen. Är det någon som prövat? Hur utföll det?

 

No Comments - Categories: Digitalt, smartboard, Tips och Idéer, Undervisning

Kämpa! Kämpa! Kämpa!

September 2, 2012 - Author: boki

Förut skrev jag om frågorna vi ställde till en f.d. illitterat för att få reda på vad eleven tyckte och tänkte och för att få en inblick i vad det innebär att vara illitterat i dagens samhälle. Frågorna hittar du här.

Här är vad eleven berättade (med min tolkning av anteckningarna kollegan skrev):

“Jag tänker på den tiden med sorg. Tiden när jag kom till Sverige och inte kunde läsa och skriva. Men jag hade bestämt mig för att jag skulle lära mig svenska. Jag har mycket mod och vilja!”

“Min första tanke på skolan i Sverige var kring hur jag skulle kommunicera med en vit människa. Det var bara roligt när jag fick träffa läraren och börja studera.”

“Svårt att inte förstå vad läraren sade. Det var också dåligt att jag fick gå i samma klass som äldre. Jag ville få fler jämnåriga kamrater.”

“Jag ville inte få nya elever i gruppen hela tiden (kontinuerligt intag). Jag ville gärna ha matematik.”

“Efter cirka en månad kunde jag läsa och skriva. Jag brukar skriva av texter, memorera hur man skriver ord, komma ihåg vad orden betyder.. Jag försöker även skriva texten igen ur minnet och ge mig själv poäng IG eller G. ”

“När jag förstod att jag kunde prata svenska ville jag bara göra det! (efter 4 månader i undervisning)”

“Vi hade behövt mer samhälssinformation. (efter 6 månader i undervisning).”

“Mina tips till andra som vill lära sig svenska:

  • Stå på dig!
  • Lyssna inte på dem som säger att det är löjligt att läsa och skriva!
  • Testa dig själv på vad du har lärt dig idag!
  • Lyssna mycket på svenska!
  • Hyr barnfilmer och härma!
  • Kämpa! Kämpa! Kämpa!”

Jag vet att eleven togs ut ur undervisningen för att följa en jobbplan som skulle ge jobb. Eleven själv var inte glad över beslutet. Eleven hade tänkt sig studera och bli läkare.

Det finns andra som gärna hade tackat JA till ett jobb, men just denna elev ville studera. Var finns individen? Hur gör man dessa bedömningar: du får studera – du får inte studera?

Jag skulle gärna vilja få mer insikt i ur det fungerar.

 

 

 

No Comments - Categories: Rätt Steg, Tips och Idéer, Undervisning

Ett gammalt papper del 2…

August 29, 2012 - Author: boki

Min svärmor är full av intressanta historier ur sitt liv. Vad har min svärmor med illitterata att göra? Hon har jobbat som lärare i över 40 år och då bl.a. med läs- och skrivinlärning. För barn. Jag har tankat henne på idéer kring ljudinlärning, läsinlärning, läsning, kodknäckning och känner fortfarande att det finns en hel del kvar att lära sig! Men det är en historia ur min svärmors egna barndom jag tänker på när jag funderar på tillfället kring det gamla pappret med diktamen på somaliska jag skrev för 2 år sedan.

Först tittar jag på ett papper som en elev som aldrig gått i skola i sitt hemland har skrivit:

 

Datumet skrev jag. Jag tror att om du anstränger dig så ser du att eleven skrivit och suddat sitt namn flera gånger. Modersmålsläraren stod bredvid när eleven skrev sitt namn för att sedan ställa sig vid tavlan och diktera texten vi försäkrat oss om att alla förstod. Tycker därför att namnet hamnade rätt och pappret kom åt rätt håll.

Nu till den smaskiga historien om min svärmors skolgång. Hon berättade att hon hade det svårt i skolan, att hon inte var ‘mogen’.  Hon hade knäckt koden redan i ettan, men hon ville leka.

“Min mor tråglade och tråglade med den där tråkiga läsläxan, men jag var inte intresserad. Någon gång i fyran, vårterminen i fyran, lossnade det! Då tyckte jag att det var roligt. Ja, jag tyckte det var roligt att gå i skolan hela tiden, men i fyran tyckte jag att det var roligt att lära sig.”

Enligt UNESCO tar det fyra år att bli funktionellt litterat på modersmålet och så här definieras ‘literacy’:

“The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) defines literacy as the “ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society.”

Det var en tung sten som flyger i överljudshastighet att släppa på eleven! Hur i hela friden tänker vi kring tiden och timmarna på sfi och varför erbjuds det inte obligatorisk alfabetisering på modermålet? Är det en ekonomisk fråga eller är det en medborgarfråga?

“…enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society.”

Hur lång tid tar det för en illitterat att bli funktionellt litterat på ett andraspråk?

Är så oerhört tacksam för de två modersmålsstödjare jag har i klassen. Utan dem skulle undervisningen falla platt till marken. Eleverna ska inte gissa sig till vad jag säger – de ska ÄGA kunskapen och FÅ MAKTEN att styra över sin framtid i det nya landet!

Så tacksam mot mina kollegor som vill genomföra alfabetisering på modersmålet och ta upp striden för elevens rätt till sitt språk! Kollegor som inte begränsas av sfi-skolans ekonomiska förutsättningar. Kollegor som ser möjligheter och hittar lösningar!

No Comments - Categories: Rätt Steg, Undervisning

Ett gammalt papper…

August 22, 2012 - Author: boki

Under de 3 åren Rätt Steg har pågått har vi samlat på oss en hel del av papper. Vi rensade bland alla gamla papper på jobbet och där hittade jag något intressant från 2010.

Vid tillfället hade vi en somalisktalande person som skulle fastställa grader av illitteracitet med hjälp av några enkla tester bl.a. var det en presentation som eleverna skulle skriva. Det handlade om fyra enkla påståenden: Jag heter —. Jag bor i —. Jag kom till Sverige —-. Jag kommer från —-.

Personen sade de här meningarna och eleverna skulle skriva dem på ett linjerat testpapper. Eleverna skulle även fylla i uppgifterna som läraren utelämnade. När vi försäkrat oss om att alla hade koll på vad de skulle göra tyckte klassen att jag skulle få vara med. Jag är duktig på somaliska! Visst, tänkte jag. Jag tog ett papper och för första gången i mitt liv skulle jag skriva på somaliska.

Jag hade följande förförståelse:

1. Somaliska skrivs med latinska bokstäver.

2. Somaliska är lik finska i stavningen – lång vokal dubbeltecknas exempelvis långt a stavas aa.

3. X är h.

4. C skrivs framför vokaler för att beteckna ett ljud långt ner i halsen (fråga en somalier).

5. Hålen på pappret skall vara till vänster.

6. Man ska skriva på linjen.

7. Man ska fylla i inforutorna på testpappret (högst upp på pappret).

8. Man ska inte skriva i marginalen för där ska läraren ha plats för rättningar och kommentarer.

9. En mening (påstående) börjar med stor bokstav och slutar med punkt.

10. Man börjar skriva på första raden från vänsterkant till högerkant.

Tror att ni har en bra bild av mina referensramar. Självklara för de flesta?

Så här bra lyckades jag:

 

 

 

 

 

 

1 Comment - Categories: Rätt Steg, Undervisning

Rätt Stegbloggen har fått ett nytt namn…

August 3, 2012 - Author: boki

Den är inte så gammal, Rätt Stegbloggen, men har redan genomgått två namnbyte! Från rattsteg till HU1 tillbaka till rsteg. du hittar den här: http://rsteg.bloggplatsen.se/

Syften är än så länge lite vaga i kanten, men bloggen kommer att fungera som reklampelare åt Rätt Steg förutom de formella som kommer att finnas på Stockholm stads hemsida eller på Sfi Västerorts hemsida (som ska byggas).

Jag tänker mig att bloggen kommer att fungera som en kommunikationsplattform mellan lärare-elev, elev-elev. Bloggen kanske gör datorundervisningen konkret och lustfyllt!

Jag  kommer att lägga upp enkla övningar där. Just nu finns datorord 1:1-1:5, 2:1-2:5 som flash cards. De finns bara i svensk-somalisk variant just nu.

Jag tänker att vägen till att komma till övningen innehåller många steg. Grovt räknat:

1. Starta dator,

2. använda mus,

3. öppna internet,

4. skriva in bloggadressen,

5. hitta rätt övning,

6. klicka på länken och till slut

7. göra övningen.

Men det finns en hel del däremellan!

No Comments - Categories: Rätt Steg, Tips och Idéer, Undervisning

Dator som verktyg, mål och medel till ett liv

July 31, 2012 - Author: boki

Kommer ihåg första gången jag tog upp vad eleverna (nu är det officiellt att man kallar vuxna för elever) ville lära sig. ‘Data’ eller egentligen ordet ‘kombitar’ kom upp och jag fattade snabbt vad det var.

Elevernas mindmap kring ordet dator har jag inte kvar, men jag har en gammal notebook utskrift där läromålen var klara och tydliga:

-jag vill maila med min familj

-jag vill skype:a

-jag vill söka bostad

-jag vill söka jobb

-jag vill skicka bilder till min familj

-jag vill ha facebook

-jag vill betala räkningar på internet

-jag vill läsa tidningar från mitt land

-jag vill titta på bilder från mitt land

Och ja sa: Då gör vi det! Genom Etablering Stockholm har vi jobbat med OCN modulen Grundläggande datorkunskap och 74 av ca 90 elever har klarat den!

74!!!

74  ‘lågutbildade’, analfabeter, korttidsutbildade, utan formell skolbakgrund, illitterata kan maila sitt CV till en arbetsgivare och bifoga sitt personliga brev och sin meritförteckning.

Modulens innehåll:

Läranderesultat:
Deltagaren ska kunna:
Bedömningskriterier:
Deltagaren har uppnått detta eftersom han/hon kan:
1.  Använda en dator. 1.1  Starta upp och stänga av en dator.
1.2  Använda mus genom att vänsterklicka, dubbelklicka och högerklicka.
1.3  Använda tangentbord genom att använda skrivknappar och funktionsknappar.
1.4  Använda externa enheter så som USB, CD-rom.
2.  Ordbehandlingsprogram. 2.1  Öppna, skriva i och spara ett nytt dokument.
2.2  Öppna och ändra i ett befintligt dokument.
2.3  Öppna och skriva ut ett dokument.
2.4  Enklare filhantering.
3.  E-post. 3.1  Skapa ett eget seriöst e-postkonto.
3.2  Ta emot och öppna e-post.
3.3  Skriva och skicka e-post.
3.4  Bifoga dokument.
4.  Internet. 4.1  Söka information om företag, arbete och utbildning på Internet.
4.2  Använda ett enklare översättningsprogram från/på Internet.

Ganska imponerande, eller hur?

Håller på att snickra flash cards på somaliska och svenska inför nästa datorvecka. Det gäller att använda datorn som mål och medel. Även på studieväg 1!

Tanken med flash cards är att träna in de svenska termerna som förekommer i datorsammanhang. Jag har gjort dem i programmet HotPotato och kommer att lägga ut dem på Rätt Steg-bloggen.

Där finns en flash card övning som heter Kårsta och är gjord för nybörjare på dator och i svenska. Man kan göra så mycket mer med HotPotato! Experimentera på!

 

No Comments - Categories: Rätt Steg, Tips och Idéer, Undervisning

Undervisning kopplat till webben

June 25, 2012 - Author: boki

Jag ska återuppta min gamla tanke kring *datasal med meningsfullt innehåll*. Detta innebar för något år sedan att det vi jobbade med  i klassen kopplades till  olika webbaserade övningar. Kommer ihåg att kursdeltagare tyckte det var intressantare med dessa övningar än dem som fanns i form av olika språkträningsprogram installerade på skoldatorerna.

Jag använde mig mycket av programmet Hot Potato, men använde mig av en separat blogg för att lägga upp länkar till övningarna. Nu har en ny blogg blivit född: Rätt Steg! Där finns redan första övningen med några flash cards med ord på somaliska och svenska från ett studiebesök på bondgården i Kårsta.

Fantastiska människor i Kårsta! Underbart väder, fina djur och intressanta historier! Vackert!

No Comments - Categories: Rätt Steg, Tips och Idéer, Uncategorized, Undervisning

Photostory exempel

June 4, 2012 - Author: boki

Det här är en gammal Photostory som jag och min kollega har gjort. Vi ville träna deltagare på att berätta om sin resväg till och från skolan/jobbet och även att uppfatta en vägbeskrivning.

Deltagare på A-nivå var mycket koncentrerade på ord/frasinlärning. Deltagare på B-nivå fick även några frågor att tänka på. Samtidigt med detta jobbade vi med SL, resor i vardagen, tidtabeller osv.

Vi ville få med så många fraser som möjligt t.ex. jag sitter och väntar och hur kommer du till skolan? Den senare kan varieras i all oändlighet: Hur kommer jag till biblioteket? Hur kommer jag till Trollbärsgatan 28?

Deltagare har själva spelat in fraser till några andra Photostories. Roligt!

Lägger upp Photostoryn här som inspiration: Hur kommer du till skolan, Boki! Vilka fraser vill ni/behöver ni träna på?

Någon tipsade om att PIM innehåller ett moment om Photostory. Det var länge sedan jag pysslade med PIM så jag har glömt bort det.

 

 

No Comments - Categories: Photostory, Tips och Idéer, Undervisning