Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Sfi och arbetsmarknaden i symbios

January 13, 2015 - Author: boki

Efter spännande #sfichatt 12/1 behövs en ingående förklaring hur sfi och arbetsmarknaden kan leva i symbios.

Under tre års tid fick vi i projektform utveckla och skapa en språkutbildning som ska föra från början nyanlända men nuförtiden samtliga på studieväg 1 närmare arbetsmarknaden.  Projektet är implementerat och lever vidare på Sfi Västerort och heter RÄTT STEG. Utbildningen byggde på en komplex modell där många aktörer flätades rutinmässigt in, bl.a. Enheten för språkstödjande insatser, Röda korset och Internationella Bekantskaper. Utbildningen tar mellan 9-15 månader och förbereder eleven inför en anställning eller vidare studier. I utbildningen ingår en språkpraktik. Praktiken varar 3-5 månader.

Vi var ett team av pedagoger som arbetade med Rätt Steg. Således berikade vi och stöttade varandra och det var lättare att upptäcka kompetenserna hos den enskilda individen. I arbetsgruppen ingick två fantastiska modersmålsstödjare.

Samtliga elever gick heltid – från kl.  08.00 till kl. 16.00. Det var en perfekt kombination. Elever fick språkundervisning både på förmiddagen och eftermiddagen. Ena undervisningen fylldes med innehåll hämtat ur arbetsmarknaden  och den andra följde en mer traditionell bana med alfabetisering. Som en elev uttryckte sig:

“Sfi och Rätt Steg är som höger och vänster hand. Man behöver båda för att klara sig.”

Så, var börjar man när man ska som sfi-lärare undervisa om arbetsmarknadskunskap.

Börja med eleverna! Fråga vad de vet, behöver, kan och vill.

Det finns en kraft, motivation och nyfikenhet i varje elev. Ingen är tabula rasa. De flesta har en kunskap, en aning eller känner på sig … Någon har hört något från en vän, någon vet en del, någon annan fyller i med nästa pusselbit för den och dens kusin jobbar där och där…

Avfärda inga förslag! Lyssna vaket och intresserat. Hittills har det aldrig hänt att en grupp som börjat på Rätt Steg unisont uttalat sig att de inte vet något, inte behöver veta, inte kan något och inte vill. Alla VILL utifrån sina egna förutsättnigar.

Detta elevaktiva arbetssätt ställer höga krav på pedagogen och eleven själv. Om eleven har föreslagit undervisningsinnehåll så är eleven motiverad att lära sig.

De andra tankarna som är nödvändiga för att sfi och arbetsmarknad ska fungera är följande:

 • Arbeta systematiskt med att öka tangeringspunkter med samhället.

Det kan handla om studiebesök, föreläsare, åka lokaltrafik. Bjud in företagare, åk till stora firmor, hälsa på i kiosken.. Gör vad som är nödvändigt för att öka medventenheten hos eleven om potentiella arbetsplatser, olika slags arbetsgivare. Samtidigt får arbetsgivare träffa och se kraften hos individerna, deras nyfikenhet och vilja!

 • Upparbeta en god kontakt med coacher och handläggare.

Dessa människor är de som styr över elevernas ekonomi och tid. De behöver sättas in i målgruppens resurser och förutsättningar.

 • Ha en SYV som jobbar nära dig.

Du är språklärare och inte jobbförmendlare/SYV. En SYV har en ofantlig kompetens och om hen jobbar på samma arbetsplats då har du verkligen tur! Du kan jobba med språket och SYV:en kan jobba med det som hen är bäst på – information om vilka studier som krävs för ett visst yrke. SYV:en är bra på att berätta om närliggande yrken och jobb inom samma yrkeskategori. Återkommande besök av och hos en SYV är guld värt!

 • Relevant  innehåll

Du är språklärare. Språket däremot kräver  ett innehåll. Varför inte fylla det med för vuxna relevant innehåll då? Helt i linje med läroplanben för vuxenutbildningen och med kursplanen för utbildningen i svenska för invandrare.

 • Praktik

Språket lyfter i och med praktiken, men den måste vara välförberedd. Elevens, lärarens, handläggarens och praktikhandledarens förväntningar måste vara reella, relevanta och ändamålsenliga. Sätt upp ett ramverk för dessa förväntningar. Eleven är en självklar aktiv partner i detta arbete. Det är för henens/hans skull praktiken anordnas!

Förberedelser kan handla om introduktion till arbetsmarknad, konkreta genomgångar av praktikkontrakt, hur man bäst atr tillvara språktillfällen på praktiken så man kan utveckla det maximalt, försäkringar inför en praktik, rättigheter och skyldigheter…

Sätt därför upp en lista med läranderesultat, mål och delmål inför varje praktik eleven ska ut på.

Utforma en praktikbok eller praktiklogg. Be eleven dela med sig till klassen av sina erfarenheter.

 • MODERSMÅL

 

fortsättning följer….

 

 

 

No Comments - Categories: empowerment, Etablering stockholm, Rätt Steg, sfi, STUDIEVÄG 1

Klippan är en klippa!

September 13, 2014 - Author: boki

Kom hem från två fantastiska utbildnigsdagar i Borlänge tillsammans med Klippan. Jag ska äntligen bli certifierad 7-20 handledare. Det är ett synsätt, ett förhållningssätt som vilar på en existentiell och humanistisk värdegrund och som lyfter och stärker människan i sina avgörande val inför framtiden.

Att jag som sfi-lärare har längtat efter detta kan tyckas underligt – men det är ju inte det! Inom Rätt Steg jobbade vi mycket med att ge människor verktyg för att klara sig själva i sitt nya land. Den första fick vi ut i jobb efter bara 3 månader! Behöver jag nämna att deltagaren hade 2 år Koranskola i bagaget och en massa vilja! Sedan dess har det rullat på.

Att jobba i team och ha en samsyn vilka åsikter som styr en, att ha ett gemensamt mål och att kunna kommunicera detta till samtliga är en underbar utmaning.Klippan har lyckats få ner något så abstrakt på ett papper och lär ut det till oss. Kolla in när nästa utbildningstillfälle ges – det är värt det vare sig du är som jag: en lärare eller en t ex chef för rekryteringsföretag.

Är påfylld med mycket matnyttigt inom hur jag kan kommunicera bättre med mina arbetskollegor och blivit varse om hur jag är som medspelare.

Inom Rätt Steg hade vi en samsyn och ett förhållningssätt gentemot eleven. Med utbildningen hos Klippan så har vi även en bild på det vi hade på känn! Härligt.

Arbetet med handboken fortsätter (handboken i Rätt Steg-modellen). Det är en process att få en handbok att verkligen vara handbok: lättläst, informativ, välorganiserad samt luddig i kanterna för att lämna utrymme för den egna kreativiteten. Det här året gäller det!

Tips på vad en bra handbok kan/bör innehålla mottages tacksamt. Vad ska vi undvika är också välkommet!

No Comments - Categories: borlänge, empowerment, handbok, klippan, Rätt Steg

Handboken Rätt Steg på G!

March 6, 2014 - Author: boki

Idag börjar nya tag med handboken för Rätt Steg. Handboken har redan varit hos styrgruppen och blivit godkänd. Nu återstår bara att fila på detaljerna, ändra på vissa förmuleringar och göra så att alla bilder är tydliga och konsekventa. Lättare sagt än gjort. Vi är petiga, min kollega och jag. Tror ändå att om ett par månader, när vi läser handboken igen, kommer vi att komma med nya kommentarer.

Handboken riktar sig till alla som jobbar eller vill jobba med studieväg 1. Det kan handla om allt från lärare i svenska för invandare, rektorer, handläggare, coacher, jobblotsar m.fl. Även andra intresserade är välkomna att bläddra igenom den.

Handboken koncentrerar sig att ge en bild av hur språkutbildningen inom Rätt Steg har gått till och vad personer inom sin egen organisation kan göra för att få till en liknande insats för målgruppen.

Hoppas jag hinner med den innan föräldraledigheten bara!

No Comments - Categories: Etablering stockholm, Rätt Steg, Undervisning

Rätt Steg – slutkonferensen

January 11, 2014 - Author: boki

Den 10/12 var det slutkonferens för Rätt Steg, ett delprojekt inom Etablering Stockholm. I och med att jag har varit en av nyckelpersonerna och bidragit till utformningen av Rätt Steg, ville jag gärna närvara. Jag fick då se och höra allt det goda mina kollegor och jag har skapat under 3 års tid. Hur välsammansvetsat allting är, så omfattande, geomtänkt och hur otroligt makalösa resultat eleverna uppnår! Eloge till fantastiska lärare, modersmålsstödjare, pedagoger, vaktmästare, ledning och framförallt månniskorna som vi har haft privilegium att arbeta med och lära sig utav: ELEVERNA!

Jag har gjort en Storify som följer i nästa inlägg med höjdpunkterna från slutkonferensen twitterflöde. Läs och begrunda. Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer!

Jobbar vidare med handboken till utbildningen Rätt Steg  – håll utkik!

No Comments - Categories: Rätt Steg, Uncategorized

Kom och jobba med mig!

September 12, 2012 - Author: boki

Nu tar vi i och lyfter på riktigt! Ett politiskt beslut har lett till att Rätt Steg ska implementeras! Kom och jobba med mig! 

Kom och möblera Rätt Steg-huset! Vi har väggar och möbler! Vi har mattor och gardiner! Kom och ställ en fin blomma i fönstret!

 

No Comments - Categories: Publicerat, Rätt Steg

Kämpa! Kämpa! Kämpa!

September 2, 2012 - Author: boki

Förut skrev jag om frågorna vi ställde till en f.d. illitterat för att få reda på vad eleven tyckte och tänkte och för att få en inblick i vad det innebär att vara illitterat i dagens samhälle. Frågorna hittar du här.

Här är vad eleven berättade (med min tolkning av anteckningarna kollegan skrev):

“Jag tänker på den tiden med sorg. Tiden när jag kom till Sverige och inte kunde läsa och skriva. Men jag hade bestämt mig för att jag skulle lära mig svenska. Jag har mycket mod och vilja!”

“Min första tanke på skolan i Sverige var kring hur jag skulle kommunicera med en vit människa. Det var bara roligt när jag fick träffa läraren och börja studera.”

“Svårt att inte förstå vad läraren sade. Det var också dåligt att jag fick gå i samma klass som äldre. Jag ville få fler jämnåriga kamrater.”

“Jag ville inte få nya elever i gruppen hela tiden (kontinuerligt intag). Jag ville gärna ha matematik.”

“Efter cirka en månad kunde jag läsa och skriva. Jag brukar skriva av texter, memorera hur man skriver ord, komma ihåg vad orden betyder.. Jag försöker även skriva texten igen ur minnet och ge mig själv poäng IG eller G. ”

“När jag förstod att jag kunde prata svenska ville jag bara göra det! (efter 4 månader i undervisning)”

“Vi hade behövt mer samhälssinformation. (efter 6 månader i undervisning).”

“Mina tips till andra som vill lära sig svenska:

 • Stå på dig!
 • Lyssna inte på dem som säger att det är löjligt att läsa och skriva!
 • Testa dig själv på vad du har lärt dig idag!
 • Lyssna mycket på svenska!
 • Hyr barnfilmer och härma!
 • Kämpa! Kämpa! Kämpa!”

Jag vet att eleven togs ut ur undervisningen för att följa en jobbplan som skulle ge jobb. Eleven själv var inte glad över beslutet. Eleven hade tänkt sig studera och bli läkare.

Det finns andra som gärna hade tackat JA till ett jobb, men just denna elev ville studera. Var finns individen? Hur gör man dessa bedömningar: du får studera – du får inte studera?

Jag skulle gärna vilja få mer insikt i ur det fungerar.

 

 

 

No Comments - Categories: Rätt Steg, Tips och Idéer, Undervisning

Ett gammalt papper del 2…

August 29, 2012 - Author: boki

Min svärmor är full av intressanta historier ur sitt liv. Vad har min svärmor med illitterata att göra? Hon har jobbat som lärare i över 40 år och då bl.a. med läs- och skrivinlärning. För barn. Jag har tankat henne på idéer kring ljudinlärning, läsinlärning, läsning, kodknäckning och känner fortfarande att det finns en hel del kvar att lära sig! Men det är en historia ur min svärmors egna barndom jag tänker på när jag funderar på tillfället kring det gamla pappret med diktamen på somaliska jag skrev för 2 år sedan.

Först tittar jag på ett papper som en elev som aldrig gått i skola i sitt hemland har skrivit:

 

Datumet skrev jag. Jag tror att om du anstränger dig så ser du att eleven skrivit och suddat sitt namn flera gånger. Modersmålsläraren stod bredvid när eleven skrev sitt namn för att sedan ställa sig vid tavlan och diktera texten vi försäkrat oss om att alla förstod. Tycker därför att namnet hamnade rätt och pappret kom åt rätt håll.

Nu till den smaskiga historien om min svärmors skolgång. Hon berättade att hon hade det svårt i skolan, att hon inte var ‘mogen’.  Hon hade knäckt koden redan i ettan, men hon ville leka.

“Min mor tråglade och tråglade med den där tråkiga läsläxan, men jag var inte intresserad. Någon gång i fyran, vårterminen i fyran, lossnade det! Då tyckte jag att det var roligt. Ja, jag tyckte det var roligt att gå i skolan hela tiden, men i fyran tyckte jag att det var roligt att lära sig.”

Enligt UNESCO tar det fyra år att bli funktionellt litterat på modersmålet och så här definieras ‘literacy’:

“The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) defines literacy as the “ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society.”

Det var en tung sten som flyger i överljudshastighet att släppa på eleven! Hur i hela friden tänker vi kring tiden och timmarna på sfi och varför erbjuds det inte obligatorisk alfabetisering på modermålet? Är det en ekonomisk fråga eller är det en medborgarfråga?

“…enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society.”

Hur lång tid tar det för en illitterat att bli funktionellt litterat på ett andraspråk?

Är så oerhört tacksam för de två modersmålsstödjare jag har i klassen. Utan dem skulle undervisningen falla platt till marken. Eleverna ska inte gissa sig till vad jag säger – de ska ÄGA kunskapen och FÅ MAKTEN att styra över sin framtid i det nya landet!

Så tacksam mot mina kollegor som vill genomföra alfabetisering på modersmålet och ta upp striden för elevens rätt till sitt språk! Kollegor som inte begränsas av sfi-skolans ekonomiska förutsättningar. Kollegor som ser möjligheter och hittar lösningar!

No Comments - Categories: Rätt Steg, Undervisning

Etablering Stockholm

August 27, 2012 - Author: boki

Etablering Stockholm hade ett seminarium där Rätt Steg som är ett delprojekt fick vara med och presentera sig. Min kollega pratar om Rätt Steg, målgruppen och mycket annat nyttigt och intressant. Förutom Rätt Steg pratas det även om metoden Matchning från dag 1 och om Yrkeskompis (Röda Korset).

 

Filmen är uppstyckad i 4 delar och finns här: http://www.youtube.com/user/Ulricaaleite

Ulrica är även nuvarande projektledare som ska ro implementeringen i land i december 2013!

No Comments - Categories: Publicerat, Rätt Steg

Intervjufrågor till illitterata

August 24, 2012 - Author: boki

Innan Rätt Steg startade var jag med i ett annat projekt – ett samverkansprojekt mellan Lindingö, Järfälla och Stockholm. Projektet hade i uppgift att samla information om lyckade undervisningsformer, tips och tricks, litteratur och forskning angående korttidsutbildade och illitterata.

Min kollega och jag hittade massa gamla papper när vi städade i arbetsrummet och bl.a. hittade hon intervjuer med kvinnor som förut varit illitterata. Syfte med intervjuerna var att få en bättre elevperspektiv på inlärning och kanske få fånga upp något annat än det som ‘vi lärare’ tycker/tänker kring undervisning av illitterata.

Kvinnorna gick på sfi vid tillfället. Här är bakgrundsfrågorna:

Modersmål?

Andra språkkunskaper?

Tidigare skolgång?

Ålder vid ankomst til Sverige?

Ålder vid studiestart?

Uppnådd sfi-kurs?

När man hade kallpratat ett tag och bakgrundsfrågorna var avklarade radades de övriga intervjufrågorna upp. Kvinnorna ställde upp frivilligt – bara så ni vet!

Här är ett urval. Alla frågorna ställdes inte och några blev säkert omfraserade, ratade och ändrade under intervjuns gång.

 • Hur var skolan i ditt hemland? vad fick du lära dig? Hur var lärarna?
 • Hur var det att komma till Sverige och inte kunna läsa och skriva?
 • Hur kändes det att lära sig läsa och skriva som vuxen?
 • Vilken attityd hade människor i din omgivning till att du inte kunde läsa och skriva?
 • Vad tänkte/tyckte du om skolan i Sverige?
 • Vad tyckte du var bra/mindre bra, roligt/tråkigt, lätt/svårt?
 • Vilket mål hade du med dina studier i Sverige?
 • Trodde du själv på att du skulle lära dig skriva och läsa?
 • Hur gjorde du för att lära dig?
 • Vilka hjälpmedel var viktiga?
 •  Vilka personer var viktiga?
 • När kände du att det ‘lossnade’?
 • När kände du att du förstod hur det svenska samhället fungerade?
 • Om du skulle göra om samma sak igen – hur skulle du göra då?
 • Vilka råd har du till någon som ska lära sig läsa och skriva och lära sig ett nytt språk?

Svaren får nog vänta till nästa inlägg.

1 Comment - Categories: Rätt Steg, Samverkansprojekt, Tips och Idéer

Ett gammalt papper…

August 22, 2012 - Author: boki

Under de 3 åren Rätt Steg har pågått har vi samlat på oss en hel del av papper. Vi rensade bland alla gamla papper på jobbet och där hittade jag något intressant från 2010.

Vid tillfället hade vi en somalisktalande person som skulle fastställa grader av illitteracitet med hjälp av några enkla tester bl.a. var det en presentation som eleverna skulle skriva. Det handlade om fyra enkla påståenden: Jag heter —. Jag bor i —. Jag kom till Sverige —-. Jag kommer från —-.

Personen sade de här meningarna och eleverna skulle skriva dem på ett linjerat testpapper. Eleverna skulle även fylla i uppgifterna som läraren utelämnade. När vi försäkrat oss om att alla hade koll på vad de skulle göra tyckte klassen att jag skulle få vara med. Jag är duktig på somaliska! Visst, tänkte jag. Jag tog ett papper och för första gången i mitt liv skulle jag skriva på somaliska.

Jag hade följande förförståelse:

1. Somaliska skrivs med latinska bokstäver.

2. Somaliska är lik finska i stavningen – lång vokal dubbeltecknas exempelvis långt a stavas aa.

3. X är h.

4. C skrivs framför vokaler för att beteckna ett ljud långt ner i halsen (fråga en somalier).

5. Hålen på pappret skall vara till vänster.

6. Man ska skriva på linjen.

7. Man ska fylla i inforutorna på testpappret (högst upp på pappret).

8. Man ska inte skriva i marginalen för där ska läraren ha plats för rättningar och kommentarer.

9. En mening (påstående) börjar med stor bokstav och slutar med punkt.

10. Man börjar skriva på första raden från vänsterkant till högerkant.

Tror att ni har en bra bild av mina referensramar. Självklara för de flesta?

Så här bra lyckades jag:

 

 

 

 

 

 

1 Comment - Categories: Rätt Steg, Undervisning