Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Första dagen – samverkan och praktik

September 21, 2010 - Author: boki - No Comments

Då är man hemma igen efter en fullspäckad dag på Electrum och SFI Forum 2010. I morgon är det en lika givande dag! Det är så inspirerande att träffa kollegor, höra vad de gör – hur kreativa de är, hur de böjer och bänder sig för våra kursdeltagare/elever, allt de gör för att kunskapen ska befästas! Spännande!

Jag kunde ha diskuterat i minst en timma till med Elin Landell, departemenstrådet inom Integrations och jämställdhetsdepartementet. Hon föreslog att vi kunde gå in på www.regeringen.se/integration för att själva läsa om:

1. Etableringsreformen

2. Sfi-lyftet

3. Sfi-bonus

Tycker den här artikeln är intressant om du inte läst den tidigare,
Mer effektivt mottagande och introduktion för nyanlända
Studier visar att det tar lång tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Etableringstakten har varit särskilt långsam för nyanlända med flyktingbakgrund. Med reformen “Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd” vill regeringen påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för vissa nyanlända invandrare.

Det är precis detta som jag och mina kollegor håller på med. Projektet jag jobbar med håller på att utveckla  metoder och leta fram rätt väg för korttidsutbildade och illitterata in på arbetsmarknaden.

Det går! Vi vet ju svaret – precis som Elin Landell vet det: SAMVERKAN. Samverkan mellan SFI, andra kommunala insatser och Arbetsförmedlingen/Jobbtorg.

Vi, som jobbar med målgruppen nyanlända på SFI (oavsett studieväg), låt oss få vara med på integrationsresan.

Under projektets gång har vi kommit fram att vi vill prova lite olika praktikmodeller för att se vilken modell passar våra kursdeltagare bäst. Vilken modell för dem närmare arbetsmarknaden. Hittills har vi haft tre olika modeller. Alla tre har skett i samarbete med jobbcoacherna. De är inte utvärderade ännu.

Alternativ 1 (1 fall)

Kursdeltagaren har fått information om svensk arbetsmarknad, är på A-nivå, snart B-nivå i svenska, har haft samtal om framtiden med mentorn (mig). Kursdeltagaren har också fått information om samhälle, hälsa och föräldrarskap.

Mentorn ringer upp jobbcoachen och berättar att kursdeltagaren är nu redo för praktik.

Jobbcoachen letar upp en praktikplats som varar 40 h/veckan i 3 månader.

Efter praktiken får kursdeltagaren anställning i ett halvår.

Under praktiken hälsar mentorn på 2 gånger. Kursdeltagaren hälsar på i klassen och berättar om sin praktik/anställning vid 3 tillfällen.

Utfall

Att en illitterat person får anställning så snabbt (efter 4 månader i Sverige och 3 månaders praktik) är fantastiskt! Kursdeltagaren var mycket nöjd, jobbcoachen var nöjd och övriga kursdeltagare var mycket inspirerade och såg upp till sin nuförtiden nyanställda klasskamrat.

Det negativa är att anställningen löper ut i januari 2010. Kursdeltagaren hade tyvärr inte hunnit göra B-testet. Språkinlärningen avstannade avsevärt i och med att kursdeltagaren jobbade ihop med andra från sin egen språkgrupp.

Mentorn hade ingen möjlighet att fortsätta med information om svensk arbetsmarknad (t.ex. rättigheter, skyldigheter, anställningsavtal, skillnad mellan praktik-anställning osv.). Sfi-läraren hade ingen möjlighet att följa upp språkinlärningen eller befästa branschspecifika fraser och ord.

Alternativ 2

Kursdeltagaren har fått information om svensk arbetsmarknad, klarat av A-testet, är på B-nivå i svenska, har haft samtal om framtiden med mentorn (mig). Kursdeltagaren har också fått information om samhälle, hälsa och föräldrarskap.

Kursdeltagaren sätts in i en utbildning/praktik 5 eftermiddagar i veckan. Kursdeltagaren behåller således sin plats på sfi på förmiddagen. Sfi-läraren har möjlighet att följa språkinlärningen för individen och hjälpa till med den.

Jobbcoachen har kontaktats och har inget emot att kursdeltagaren är ute i praktik.

Den här praktiken anordnas i samarbete med Språkstödsprojektet.  Den är 4 – 6 månader lång.

Vi har 7 deltagare ute i denna sorts praktik.

Utfall:

Kursdeltagarna är mycket nöjda: “Jag vill praktik och sfi. Mycket bra!” Språkstödsprojektet är glada att få deltagare. Jobbcoachen är glad att kursdeltagaren är ute i praktik. Mentorn vet att kursdeltagare får vidare information om den svenska arbetsmarknaden via Språkstödsprojektet. Sfi-läraren ‘tappar’ inte kursdeltagare och språkinlärningen kan fortsätta – formellt i klassen och mer autentiskt på praktikplatsen.

Utvärdering om huruvida dessa 7 står närmare arbetsmarknaden efter insatsen från Språkstöd återstår att se. Jag håller tummarna!

Alternativ 3

Kursdeltagaren har fått information om svensk arbetsmarknad, klarat av A-testet, är på B-nivå i svenska, har haft samtal om framtiden med mentorn (mig). Kursdeltagaren har också fått information om samhälle, hälsa och föräldraskap.

Kursdeltagaren letar fram egen praktikplats (1 fall) eller får en från jobbcoachen (1 fall).

Kursdeltagaren får gå på praktik 3 eftermiddagar i veckan och 2 dagar i projektet. Kursdeltagaren behåller sin plats på sfi på förmiddagen. Denna praktik varar i helst 3 månader.

En dag i projektet får kursdeltagaren vidare information om samhälle, hälsa, föräldraskap, data osv. Utrymme ges för kursdeltagaren att berätta om sin praktik för andra.

En dag sitter mentor med kursdeltagaren och går igenom specifika språkuppgifter och ger information om arbetsmarknaden (t.ex. rättigheter, skyldigheter, anställningsavtal, skillnad mellan praktik-anställning osv.). Praktiken följs upp med hjälp av en enkel praktiklogg.

Utfall:

Kursdeltagaren är mycket nöjd. Likaså jobbcoachen, mentorn och sfi-läraren. Kursdeltagaren tas inte ut ur undervisningen utan fortsätter att utvecklas på alla parallella plan i sin etablering i Sverige och den svenska arbetsmarknaden.

Denna metod tror jag starkt på, men som sagt är den ännu inte utvärderad.

Det skulle vara intressant att veta hur andra sfi-anordnare gör. Har ni möjlighet att påverka praktiken eller tas era kursdeltagare ut ur sfi? Hur ser denna SAMVERKAN som Elin Landell pratade om ut på olika håll i vårt land?

Vilket är det långsiktiga målet för våra kursdeltagare på studieväg 1? Ut i jobb snabbt för att sedan ‘ramla mellan stolarna’ eller långsamt uppbyggande av referensramar, kontaktnät och tangeringspunkter i det svenska samhället?

Categories: Sfi Forum 2010, Tips och Idéer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *