Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

§26

May 23, 2010 - Author: boki - 1 Comment

I februari 2009 tog ett projekt som jag medverkade i slut. Det gick under namnet Samverkan om nya arbetsformer och metoder för studerande inom sfi som är analfabeter eller kortutbildade.

Det var ett samverkansprojekt mellan Lidingö stad, Järfälla kommun och Stockholms Stad.

Syftet med projektet var att utveckla arbetsformer och metoder som bättre möter behoven hos de studerande på studieväg 1 (kursdeltagare på studieväg 1 har ingen eller mycket liten utbildningsbakgrund).

Avsikten var också att lyfta fram utbildningen av flyktingar/invandrare med ingen eller mycket kort skolutbildning för att stärka och synliggöra denna undervisning rejält samt att få förlag, forskning, media och politiker intresserade av frågan.

Projektgruppens arbete resulterade i:

  1. Listor med rekommendationer på läromedel, lämpliga läromaterial, studiemiljöer etc. handfast och praktiskt.
  2. Listor på teoretiskt material, publicerad forskning inom området men också inom närliggande områden, namn på forskare, lämpliga föreläsare etc.
  3. Exempel på bra och lyckad undervisning, hur man parallellt arbetar med matematik, samhällsorientering, arbetslivsorientering, levande verkstad, skapande verksamhet etc.
  4. Kontaktperoner i olika kommuner framförallt i Stockholms län dvs ett nätverk bestående av lärare och ev. skolledare.
  5. En försöksverksamhet bestående av lärare från de tre kommunerna som med varsin undervisningsgrupp samarbetar med att utarbeta ändamålsenlig metodik och didaktik, med forskare från berörda intstitutioner knutna till gruppen.

Vår projektgrupp kom bara till fas 1 av projektet dvs punkter 1, 2 och 3.

Här kan du se eller ladda hem projektreseskildringen. I den hittar du en kort beskrivning av projektet och olika utbildningsanordnare vi besökte.

Här kan du också se eller ladda hem litteraturlistan. Där finns förslag på böcker om forskning som bedrivits kring illiterata, alfabetisering av vuxna och liknande…

Mer om projektet hittar du på www.lidingo.se men lättare är det att klicka här.

Categories: Samverkansprojekt

Discussion (1 Comment)

  1. […] Rätt Steg startade var jag med i ett annat projekt – ett samverkansprojekt mellan Lindingö, Järfälla och Stockholm. Projektet hade i uppgift att samla information om […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *