Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Projekt EVA, Eskilstuna kommun

March 29, 2011 - Author: boki - No Comments

För några dagar sedan snubblade jag över en artikel i Sméjournalen om ett projekt för kvinnor med utländsk bakgrund. Läste artikeln och insåg att EVA, som projektet i Eskilstuna heter, och projektet jag håller på med inom Stockholms Stad, Rätt Steg, har några gemensamma punkter. Projektet Eva startade 2009 och avslutas 2012. Runt sjuttio kvinnor har deltagit och med tydligen goda resultat.

Fakta Projekt Eva (taget ur Smejournalen, v 12, mars 2011):

“Projekt Eva syftar bland annat till att deltagarna får möjlighet att skapa ett nätverk, att de når vidareutveckling av sin tillvaro,  får en ökad kunskap om det svenska arbets- och samhällslivet samt får insikt i betydelsen av hälsa, egenvård och friskvård. I kursen ingår studiebesök, arbetsprövning, jobbsökaraktiviteter, hjälp med myndighetskontakter etc. Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen på Eskilstuna kommun är huvudman. Projektet sker genom Samordningsförbundet RAR Sörmland och även Arbetsförmedlingen, Primärvården och Försäkringskassan ingår i projektet.”

Vidare hittar jag följande information i verksamhetsberättelsen från Arbetsmarknadsnämnden:

“EVA-projektet. Ett projekt som riktar sig till kortutbildade utomeuropeiska kvinnor. Kvinnorna, som bedöms stå långt från arbetsmarknaden, får i EVA-projektet stöd att hitta en väg in i samhället och till egen försörjning. Målet är att nå en ökad integration och en medvetenhet om hälsa och friskvård hos kvinnorna. EVA är ett projekt inom Lokala samverkansgruppen i Eskilstuna, LSG, där Eskilstuna kommun, Arbetsförmedlingen, Primärvården och Försäkringskassan ingår.

Deltagarna får träna svenska, göra studiebesök, arbetspröva, kan få grundkunskaper i data, det erbjuds friskvård i form av promenader, stavgång, cykelkurs och simning. Det hålls föreläsningar man gör jobbsökaraktiviteter och får hjälp med myndighetskontakter.”

Och nu på fredag den 13/5 ska jag och mina kollegor träffa projekt Eva! Så roligt! Det är så uppmuntrande att träffa andra som håller på med målgruppen för att bli inspirerad! Längtar!

Categories: Publicerat, Rätt Steg, Tips och Idéer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *