Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Intressanta uppsatser…

April 3, 2011 - Author: boki - 3 Comments

Uppsats 1 Alfabetisering – vad innebär det för individen? : En studie om illitteratas väg genom sfi-undervisningen

Uppsats 2 Att läsa sig till skrivning eller skriva sig till läsning? : En studie med fokus på pedagogers val av läs- och skrivinlärningsmetod, konsekvenser, lärandemiljö och motivation.

Uppsats 3 Uppfattningar om Trageton- metoden. En fallstudie om en läs och skrivinlärningsmetod med datorn som verktyg. Kursansvarig institution: IPD

Uppsats 4 Modersmålsbaserad alfabetisering i Sverige: Studie i alfabetisering och tvåspråkighet, Elisabeth Mörnerud

Categories: Forskning och uppsatser, Tips och Idéer

Discussion (3 Comments)

  1. by Anna Wallenthin

    Vilken toppentrevlig sida du har! En guldgruva för oss andra alfalärare. 🙂

  2. by boki

    Tack Anna! Det värmer! Det är meningen att den ska växa ännu mer! Ska försöka hinna skriva mer av det som jag har på min lista!

  3. by boki

    Finns flera där! ;o)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *