Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Intervjufrågor till illitterata

August 24, 2012 - Author: boki - 1 Comment

Innan Rätt Steg startade var jag med i ett annat projekt – ett samverkansprojekt mellan Lindingö, Järfälla och Stockholm. Projektet hade i uppgift att samla information om lyckade undervisningsformer, tips och tricks, litteratur och forskning angående korttidsutbildade och illitterata.

Min kollega och jag hittade massa gamla papper när vi städade i arbetsrummet och bl.a. hittade hon intervjuer med kvinnor som förut varit illitterata. Syfte med intervjuerna var att få en bättre elevperspektiv på inlärning och kanske få fånga upp något annat än det som ‘vi lärare’ tycker/tänker kring undervisning av illitterata.

Kvinnorna gick på sfi vid tillfället. Här är bakgrundsfrågorna:

Modersmål?

Andra språkkunskaper?

Tidigare skolgång?

Ålder vid ankomst til Sverige?

Ålder vid studiestart?

Uppnådd sfi-kurs?

När man hade kallpratat ett tag och bakgrundsfrågorna var avklarade radades de övriga intervjufrågorna upp. Kvinnorna ställde upp frivilligt – bara så ni vet!

Här är ett urval. Alla frågorna ställdes inte och några blev säkert omfraserade, ratade och ändrade under intervjuns gång.

 • Hur var skolan i ditt hemland? vad fick du lära dig? Hur var lärarna?
 • Hur var det att komma till Sverige och inte kunna läsa och skriva?
 • Hur kändes det att lära sig läsa och skriva som vuxen?
 • Vilken attityd hade människor i din omgivning till att du inte kunde läsa och skriva?
 • Vad tänkte/tyckte du om skolan i Sverige?
 • Vad tyckte du var bra/mindre bra, roligt/tråkigt, lätt/svårt?
 • Vilket mål hade du med dina studier i Sverige?
 • Trodde du själv på att du skulle lära dig skriva och läsa?
 • Hur gjorde du för att lära dig?
 • Vilka hjälpmedel var viktiga?
 •  Vilka personer var viktiga?
 • När kände du att det ‘lossnade’?
 • När kände du att du förstod hur det svenska samhället fungerade?
 • Om du skulle göra om samma sak igen – hur skulle du göra då?
 • Vilka råd har du till någon som ska lära sig läsa och skriva och lära sig ett nytt språk?

Svaren får nog vänta till nästa inlägg.

Categories: Rätt Steg, Samverkansprojekt, Tips och Idéer - Tag: , , , , ,

Discussion (1 Comment)

 1. […] Förut skrev jag om frågorna vi ställde till en f.d. illitterat för att få reda på vad eleven tyckte och tänkte och för att få en inblick i vad det innebär att vara illitterat i dagens samhälle. Frågorna hittar du här. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *