Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Kämpa! Kämpa! Kämpa!

September 2, 2012 - Author: boki - No Comments

Förut skrev jag om frågorna vi ställde till en f.d. illitterat för att få reda på vad eleven tyckte och tänkte och för att få en inblick i vad det innebär att vara illitterat i dagens samhälle. Frågorna hittar du här.

Här är vad eleven berättade (med min tolkning av anteckningarna kollegan skrev):

“Jag tänker på den tiden med sorg. Tiden när jag kom till Sverige och inte kunde läsa och skriva. Men jag hade bestämt mig för att jag skulle lära mig svenska. Jag har mycket mod och vilja!”

“Min första tanke på skolan i Sverige var kring hur jag skulle kommunicera med en vit människa. Det var bara roligt när jag fick träffa läraren och börja studera.”

“Svårt att inte förstå vad läraren sade. Det var också dåligt att jag fick gå i samma klass som äldre. Jag ville få fler jämnåriga kamrater.”

“Jag ville inte få nya elever i gruppen hela tiden (kontinuerligt intag). Jag ville gärna ha matematik.”

“Efter cirka en månad kunde jag läsa och skriva. Jag brukar skriva av texter, memorera hur man skriver ord, komma ihåg vad orden betyder.. Jag försöker även skriva texten igen ur minnet och ge mig själv poäng IG eller G. ”

“När jag förstod att jag kunde prata svenska ville jag bara göra det! (efter 4 månader i undervisning)”

“Vi hade behövt mer samhälssinformation. (efter 6 månader i undervisning).”

“Mina tips till andra som vill lära sig svenska:

  • Stå på dig!
  • Lyssna inte på dem som säger att det är löjligt att läsa och skriva!
  • Testa dig själv på vad du har lärt dig idag!
  • Lyssna mycket på svenska!
  • Hyr barnfilmer och härma!
  • Kämpa! Kämpa! Kämpa!”

Jag vet att eleven togs ut ur undervisningen för att följa en jobbplan som skulle ge jobb. Eleven själv var inte glad över beslutet. Eleven hade tänkt sig studera och bli läkare.

Det finns andra som gärna hade tackat JA till ett jobb, men just denna elev ville studera. Var finns individen? Hur gör man dessa bedömningar: du får studera – du får inte studera?

Jag skulle gärna vilja få mer insikt i ur det fungerar.

 

 

 

Categories: Rätt Steg, Tips och Idéer, Undervisning - Tag: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *