Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Photostory för stv. 1; digital fotografering

April 7, 2013 - Author: boki - No Comments

Nu är det hög tid att jag tar er igenom step-by-step hur jag gör med Photostory på studieväg 1.

Först laddar jag hem programmet till datorn så klart och klickar runt så jag vet ungefär hur det fungerar.

Det finns andra liknande program, senast på Flerspråkighet i fokus förklarade Björn Kindenberg hur Storyjumper fungerar. Kanske är det bättre alternativ för dig och din klass?

Sedan har jag en introduktion i hur man fotograferar med digitalkamera. Inte alla kort är användbara. 

Alla bidrar med den kunskapen de har om ämnet under samtliga punkter listade här nedan.

a) Vi börjar med digitalkamerans viktigaste knappar: on/off och tabild-knappen.

b) Vi pratar om att inte behöva få med hela personen på bild (vilket är populärt i vissa länder) utan att porträtt duger.

c) Vi pratar om ljuset – inne och ute. Hur tar man kort så det syns ordentligt? Här är ett exempel hur det kan bli. Min grannes ögon och tänder syns, men inte hans ansiktsdrag (jag har förstört bilden för att skydda eleverna).

LjusEX

 

d) Vi pratar om syftet med kortet: Vad är det att jag ska fotografera? Varför? Vad är viktigt att förmedla? Vilka ska titta på korten sedan (mottagare)? Vad är dokumentation och hur dokumenterar man? Varför ska man dokumentera?

Exempel: om vi är på biblioteket så är det bibliotekarien, kategorier, skyltar, lånestationen, datorer och böcker som är viktiga.

e) Det är även viktigt att dokumentera vilka som var med till biblioteket – ett gemensamt kort på oss framför biblioteket duger.

f) Det är även intressant för andra att veta vad man gör på biblioteket. Då ‘stage:ar’ vi kort och försöker illustrera vad man gör på biblioteket: någon sitter vid dator, någon pratar med bibliotekarien, några sitter i grupp med var sin bok, några lånar böcker, några läser böcker på sitt modersmål, några tittar på barnböcker andra på lexikon eller ljudböcker och filmer.

g) Till slut när vi har tagit massa provbilder i klassrummet och är nöjda går jag igenom hur man för över bilderna i datorn. Det är inget jag kräver av eleverna att göra, men det är bra att veta att det antigen är en sladd involverad eller att man tar ut kortet. Jag brukar understryka att allt är logiskt, man provar sig fram: var passar kabeln, var passar kortet osv.

Man kan inte ta något för givet (referensramarna för ett bra fotografi, kännedom om kamerans viktigaste knappar och deras funktion, motoriken för att knäppa ett kort) och man kan alltid erbjuda att lära sig mer senare (själv föra över korten till datorn).

Man ska heller inte ta för givet att kunskapen saknas. En diskussion betyder ju att kompetenserna kring ämnet kommer fram från alla som medverkar.

 

Categories: Digitalt, Photostory, Tips och Idéer, Undervisning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *