Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

PhotoStory för stv. 1, introfilm

May 19, 2013 - Author: boki - No Comments

Jag har förklarat om nödvändiga förberedelser inför att skapa en PhotoStory. Äntligen får du se själv hur jag gör. Hoppas du provar att skapa ‘stories’ tillsammans med eleverna. Vilken dimension i studiebesöken man får! Helt otroligt!

På vissa PhotoStories är jag själv berättarrösten, på andra får eleverna själva spela in ljud.

Man kan jobba med kronologisk ordning i PhotoStory, lägg bilderna på tidslinjen i rätt ordning: vad gjorde vi först, vad gjorde vi sen.. osv. Diskutera gärna kring hur man berättar en bra historia. Den kronologiska ordningen på berättelsen blir så otroligt lätt att förklara och hänger med när eleven senare producerar egna texter. Läsning/Skrivande på talets grund!

Här har du länk till filmen om hur enkelt det går att skapa berättelser i programmet Photostory.

Categories: Digitalt, Photostory, Tips och Idéer, Undervisning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *