Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Sfi och arbetsmarknaden i symbios

January 13, 2015 - Author: boki - No Comments

Efter spännande #sfichatt 12/1 behövs en ingående förklaring hur sfi och arbetsmarknaden kan leva i symbios.

Under tre års tid fick vi i projektform utveckla och skapa en språkutbildning som ska föra från början nyanlända men nuförtiden samtliga på studieväg 1 närmare arbetsmarknaden.  Projektet är implementerat och lever vidare på Sfi Västerort och heter RÄTT STEG. Utbildningen byggde på en komplex modell där många aktörer flätades rutinmässigt in, bl.a. Enheten för språkstödjande insatser, Röda korset och Internationella Bekantskaper. Utbildningen tar mellan 9-15 månader och förbereder eleven inför en anställning eller vidare studier. I utbildningen ingår en språkpraktik. Praktiken varar 3-5 månader.

Vi var ett team av pedagoger som arbetade med Rätt Steg. Således berikade vi och stöttade varandra och det var lättare att upptäcka kompetenserna hos den enskilda individen. I arbetsgruppen ingick två fantastiska modersmålsstödjare.

Samtliga elever gick heltid – från kl.  08.00 till kl. 16.00. Det var en perfekt kombination. Elever fick språkundervisning både på förmiddagen och eftermiddagen. Ena undervisningen fylldes med innehåll hämtat ur arbetsmarknaden  och den andra följde en mer traditionell bana med alfabetisering. Som en elev uttryckte sig:

“Sfi och Rätt Steg är som höger och vänster hand. Man behöver båda för att klara sig.”

Så, var börjar man när man ska som sfi-lärare undervisa om arbetsmarknadskunskap.

Börja med eleverna! Fråga vad de vet, behöver, kan och vill.

Det finns en kraft, motivation och nyfikenhet i varje elev. Ingen är tabula rasa. De flesta har en kunskap, en aning eller känner på sig … Någon har hört något från en vän, någon vet en del, någon annan fyller i med nästa pusselbit för den och dens kusin jobbar där och där…

Avfärda inga förslag! Lyssna vaket och intresserat. Hittills har det aldrig hänt att en grupp som börjat på Rätt Steg unisont uttalat sig att de inte vet något, inte behöver veta, inte kan något och inte vill. Alla VILL utifrån sina egna förutsättnigar.

Detta elevaktiva arbetssätt ställer höga krav på pedagogen och eleven själv. Om eleven har föreslagit undervisningsinnehåll så är eleven motiverad att lära sig.

De andra tankarna som är nödvändiga för att sfi och arbetsmarknad ska fungera är följande:

  • Arbeta systematiskt med att öka tangeringspunkter med samhället.

Det kan handla om studiebesök, föreläsare, åka lokaltrafik. Bjud in företagare, åk till stora firmor, hälsa på i kiosken.. Gör vad som är nödvändigt för att öka medventenheten hos eleven om potentiella arbetsplatser, olika slags arbetsgivare. Samtidigt får arbetsgivare träffa och se kraften hos individerna, deras nyfikenhet och vilja!

  • Upparbeta en god kontakt med coacher och handläggare.

Dessa människor är de som styr över elevernas ekonomi och tid. De behöver sättas in i målgruppens resurser och förutsättningar.

  • Ha en SYV som jobbar nära dig.

Du är språklärare och inte jobbförmendlare/SYV. En SYV har en ofantlig kompetens och om hen jobbar på samma arbetsplats då har du verkligen tur! Du kan jobba med språket och SYV:en kan jobba med det som hen är bäst på – information om vilka studier som krävs för ett visst yrke. SYV:en är bra på att berätta om närliggande yrken och jobb inom samma yrkeskategori. Återkommande besök av och hos en SYV är guld värt!

  • Relevant  innehåll

Du är språklärare. Språket däremot kräver  ett innehåll. Varför inte fylla det med för vuxna relevant innehåll då? Helt i linje med läroplanben för vuxenutbildningen och med kursplanen för utbildningen i svenska för invandrare.

  • Praktik

Språket lyfter i och med praktiken, men den måste vara välförberedd. Elevens, lärarens, handläggarens och praktikhandledarens förväntningar måste vara reella, relevanta och ändamålsenliga. Sätt upp ett ramverk för dessa förväntningar. Eleven är en självklar aktiv partner i detta arbete. Det är för henens/hans skull praktiken anordnas!

Förberedelser kan handla om introduktion till arbetsmarknad, konkreta genomgångar av praktikkontrakt, hur man bäst atr tillvara språktillfällen på praktiken så man kan utveckla det maximalt, försäkringar inför en praktik, rättigheter och skyldigheter…

Sätt därför upp en lista med läranderesultat, mål och delmål inför varje praktik eleven ska ut på.

Utforma en praktikbok eller praktiklogg. Be eleven dela med sig till klassen av sina erfarenheter.

  • MODERSMÅL

 

fortsättning följer….

 

 

 

Categories: empowerment, Etablering stockholm, Rätt Steg, sfi, STUDIEVÄG 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *