Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Lisetten

June 24, 2010 - Author: boki - No Comments

Det finns en förening, Riksförbundet Lärare i Svenska som andraspråk LISA, som jag är med i och den föreningen ger ut tidningen Lisetten som är fylld med tips och knep och knåp för oss som jobbar med sfi eller svenska som andraspråk. Mina kollegor och jag medverkade i en artikel i Lisetten 3, 2009. Artikeln heter Läsutveckling i det nya landet och är skriven av Birgitta Anstrin-Åstedt.

Till och med där uttrycks följande:

Det behöver finnas en samlad resursbank för alla sfi-lärare, alla studievägar, för att få tillgång till olika idéer, tips, metoder, forskning, studiebesök etc.

Dessa tips, idéer och forskning mm finns under kategorin Samverkansprojekt.

Så frågan består – Hur gör vi våra illiterata deltagare till litterata?

Categories: Publicerat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *