Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Snart så…

April 6, 2015 - Author: boki - No Comments

…lider föräldraledigheten mot sitt slut. Vissa föräldrar tycker att det är sorgligt. Undertecknad tycker att det ska bli skönt att sätta sin hjärna i arbete. Den har jobbat hela tiden, men nu vill den ha större utmaningar helt enkelt.

Tur att #sfichatt finns! Varje måndagskväll har jag blivit påfylld, skrattat, förvånats och fått nya tankar att fundera över under veckan. Idag är det annandagpåsk och #sfichatt’s admins (dvs jag @BokiLitteratNu och @MalinJonason) har tagit påskledigt dock funderar jag över #sfichatt ändå. Mycket intressanta ämnen har tagits upp, läromedel, individuella studieplaner, modersmål, flippad sfi, status, kompetensutveckling mm. Dock återstår många fler.

Det senaste ämnet (30/3) var kompetensutvecklling för sfilärare. Hittills har vi inte fått svar på frågorna som ställdes då:

Karin Sandwall (@KSandwall) “Har man generellt olika stora möjligheter t kompetensutveckling som anställd i egenregi (kommunalt) resp. hos privat anordnare?” och Linn Olauson (@LinnOlauson) Hur ser det ut med resurser till SFI-undervisning i era resp. kommuner?”

Det ser olika är det svaret som florerat mest. Men hur är det olika? Någon bekostar sin kompetensutveckling själv, någon annan får inte för ‘skolan har dåligt med pengar’, någon blir aldrig ‘utvald’ till kompetensutvecklingskurser och konferenser för det är alltid samma lärare som skickas…Vissa skickas på samma kurs om och om igen för utbudet är skralt.

Några upplever att inom de privata är det kompetensutveckling stup i kvarten och inom det kommunala väldigt sällan och otillräckligt. Rektorer – läser ni detta? Varför är det så?

Vad har vi för ansvar själva? Vi = sfilärare.

  • Fogar vi oss i det utbudet som finns?
  • Önskar vi oss någon särskild kompetensutvecking?
  • Ställer vi krav på oss själva att vara bättre?
  • Tittar vi uppmanande på våra rektorer och chefer och säger att vi vill ha mer?
  • Håller vi koll på forskningen och läser ivrigt en färsk artikel inom vårt område?
  • Vad preseteras på APT?
  • Kring vad organiserar vi våra arbetslagsträffar?
  • Om vi har varit på en konferens – hur tar vi tillvara på och delar med oss av den kunskapen till våra kollegor?
  • Är vi kritiska?
  • Gluttar vi då och då på www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning och www.skolverket.se för att se om det har kommit något nytt?

När vi har pratat om detta på #sfichatt så är det alltid någon som säger: Men har vi tid med detta? Då börjar hjulet att snurra igen. Vad har vi för ansvar själva?

/Boki –  sfilärare som tränar på sitt ansvar (som så många fler!)
Tips: tweeta dina svar på frågorna kring kompetensutveckling och tagga #sfichatt eller skriv dem på vår Facebooksida med samma namn #sfichatt
Tips2: Fler admins behövs till #sfichatt

Categories: empowerment, kompetensutveckling, sfi, twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *