Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Tips 5 – mera digitalt

June 29, 2010 - Author: boki - 1 Comment

Det kan vara svårt att hitta de konkreta undervisningsmaterialen som är anpassade till gruppen så man får helt enkelt utgå ifrån kursdeltagare.

Jag har en kamera med mig på alla våra besök (apotek, mataffär, tunnelbanor, bussar..) och tar oändligt många kort på allt som kan vara av intresse: skyltar, priser, kategorier (var hittar jag tandborste i apoteket?), busskurer och dyl.

Efteråt lägger jag in korten i någorlunda kronologisk ordning i gratisprogrammet Photostory och därifrån har jag två alternativ.

1. Jag spelar in själv en liten text till varje bild.

2. Jag tränar med deltagare och de spelar in en text till varje bild.

Jag ska fråga mina kursdeltagare om lov så att ni får se ett exempel på vad vi har gjort med hjälp av PhotoStory.

Vid alternativ 2 så tränar vi muntligt på meningarna och sedan spelar vi in oss. Jag gör det i en liten grupp, kanske 5 kursdeltagare och då är de oftast på en högre språklig nivå.

De är måna om att uttala rätt och säga meningarna med rätt prosodi. Efteråt visar vi den färdiga filmen och ber andra kommentera. Många anmäler sig frivilligt att spela in nästa studiebesök.

Materialet går att återanvända i framtiden – Vad gjorde vi? Vem åkte?

Categories: Photostory, Tips och Idéer, Undervisning

Discussion (1 Comment)

  1. […] lägga ut en noggrann beskrivning av hur jag jobbar med Photostory. Det finns en gammal beskrivning här så […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *