Menu

Sök

#sfichatt

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Boki Brkovic

Boki är mitt smeknamn och enligt alla källor uppkallades jag så efter en klarinettspelare, Boki Milosevic. Tyvärr spelar jag inget själv, men hoppas lära mig derbouka och theremin innan jag går i pension.

Min sfi-bana började jag på Lernia i Göteborg där jag jobbade med en ungdomsgrupp och andra klasser på studieväg 2 och 3. Jag bytte till Lernia i Stockholm och fick jobba med D-kurser och hade även ansvar för speciell NP-träning.

Från Lernia flyttade jag till Sfi Västerort för att kunna jobba med en spännande målgrupp, studieväg 1. På Sfi Västerort har jag i ca 7 års tid  arbetat med studieväg 1 (personer utan formell utbildning och/eller kortutbildade).  Anser att det var och fortfarande är den största pedagogiska utmaningen jag mött i mitt yrkesliv (examinerades 2005 med 120 p i svenska som andraspråk).

Under tiden på Sfi Västerort har jag ingått i 2 mycket intressanta projekt rörande studieväg 1.

Första projektet var ett Samverkansprojekt under 2008-2009 och med utgångspunkt i det projektet har jag nu fått chansen att vara med i ett annat, mycket större projekt: Etablering Stockholm.

Det andra projektet var ett 3 års långt delprojekt mina kollegor och jag har drivit inom Etablering Stockholm. Delprojektet har blivit implementerat på Sfi Västerort och handlar just om elever på studieväg 1 och vilka insatser de behöver för att närma sig arbetsmarknaden. Delprojektet är mer känt under namnet Rätt Steg. Från början av projektet var jag mentor i elevgrupperna och i slutet av projektet fungerade jag som processtödjare för personalen (lärare, mentorer och modersmålsstödjare) på Rätt Steg och Sfi Västerort.

Runt 3 år har jag arbetat enbart med distansundervisning. Jag har då undervisat på distans till studieväg 2 och 3.  Via arbetets med distansstudier har jag fått en chans att utvecklas och stilla min digitala nyfikenhet. Distanskurserna jag har jobbat med är uppbyggda i lärplattformen Moodle, men jag jobbar även med sociala medier och varierande online resurser samt annan mjukvara. Det senaste tillskottet är Adobe Connect.

Nuförtiden är jag anställd på Astar AB på 50% som branschexpert och ämnesutvecklare inom sfi. Resterande 50% studerar jag på Stockholms universitet, magister i didaktik.

Förutom jobbet som ämnesutvecklare är jag en inspirerande föreläsare med bl.a. förkärlek för digitala verktyg och studieväg 1.